logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2015-03-03 2015-04-03 OŚR-II.6230.1.2015 2015-03-03 Udzielono wyjaśnienia
2012-12-31 2013-01-18 OŚR-II.6230.1.2012 2013-01-22 zatwierdzono program
2012-11-14 2012-11-19 OŚR-II.6230.8.2012 2012-11-20 przekazano wg właściwości
2012-11-09 2012-12-11 OŚR-II.6230.7.2012 2012-12-14 zatwierdzono program
2012-09-17 2012-10-16 OŚR-II.6230.6.2012 2012-10-17 wydano decyzję
2012-08-31 2012-09-11 - 2012-09-11 wycofanie wniosku
2012-05-16 2012-06-13 OŚR-II.6230.5.2012 2012-05-15 wydano decyzję
2012-03-29 2012-04-24 OŚR-II.6230/4/2012 2012-04-26 wydano decyzję
2012-03-14 2012-04-02 OŚR-II.6230.3.2012 2012-04-10 zatwierdzono program
2012-02-24 2012-03-23 OŚR-II.6230.2.2012 2012-04-03 zatwierdzono program
2012-01-18 2012-02-08 OŚR-II.6230.1.2012 2012-02-10 zatwierdzono program
2011-12-06 2011-12-27 OŚR-II.6230.5.2011 2012-01-03 zatwierdzono program
2011-12-06 2011-12-27 OŚR-II.6230.6.2011 2012-01-03 zatwierdzono program
2011-06-21 2011-09-21 OŚR-II.6230.4.2011 2011-09-21 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-02-07 2011-02-28 OŚR-II-6230.2.2011 2011-03-03 zatwierdzono program
2011-01-11 2011-02-04 OŚR-II.6230.1.2011 2011-02-07 zatwierdzono program
2010-11-23 2010-12-16 OŚR.II-7644/72/1/10 zatwierdzono program
2010-04-26 2010-10-19 OŚR.II-7644/41/1/10 wydano decyzję
2010-04-20 2010-06-18 OŚR.II-7644/40/2/10 zatwierdzono program
2010-03-08 2010-05-19 SKO/41/SO-3/201 2010-05-25 postanowienie/decyzja uchylające zaskarżoną decyzję/postanowienie
2010-01-11 2010-02-17 OŚR.II-7644/1/10 zatwierdzono program
2009-12-04 2010-01-04 wycofano wycofanie wniosku
2009-10-08 2010-04-07 OŚR.II-7644/9/09/10 zatwierdzono program
2009-09-21 2009-10-20 OSR.II-7644/42/1/09 zatwierdzono program
2009-08-19 2009-08-07 OŚR.II-7644/38/1/09 zatwierdzono program
2009-06-30 2009-07-30 OŚR.II-7644/33/09 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2009-05-27 2009-06-16 OŚR.II-7644/24/1/09 wydano decyzję
2009-05-15 2009-12-15 OŚR.II-7644/22/10/09 zatwierdzono program
2009-04-07 2009-04-17 OŚR.II-7644/16/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-03-30 2009-05-07 OŚR.II-7644/13/09 zatwierdzono program
2008-12-01 2009-01-05 OŚR.II-7644/59/08 sprawa załatwiona
2008-11-21 2008-12-22 OŚR.II-7644/54/08 zatwierdzono program
2008-11-21 2008-11-28 OŚR.II-7644/47/1/08 zatwierdzono program
2008-07-21 2008-08-21 OŚR.II-7644/35/08 zatwierdzono program
2008-05-07 2008-06-07 brak uzupełnienia wniosku brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-03-19 2008-04-09 OŚR.II-7644/11/08 zatwierdzono program
2008-01-08 2008-02-08 bez rozpatrzenia
2007-12-04 2008-01-08 OŚR.II-7644/31/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2007-10-03 2007-10-05 OŚR.II-7644/27/07 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2007-06-06 2007-06-12 OŚR.II-7644/16/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-01-17 2007-02-12 OŚR.II-7644/82/06 zatwierdzono program
2007-01-03 2007-05-30 OŚR.II-7644/85/06 zatwierdzono program
2007-01-02 2007-02-12 OŚR.II-7644/84/06 zatwierdzono program
2006-12-13 2007-05-30 OŚR.II-7644/81/06 zatwierdzono program
2006-12-12 2007-01-10 OŚR.II-7644/79/06 zatwierdzono program
2006-11-22 2006-12-28 OŚR.II-7644/73/06 zatwierdzono program
2006-10-24 2006-04-24 OŚR.II-7644/70/06 zatwierdzono program
2006-10-18 2006-03-14 OŚR.II-7644/71/06 zatwierdzono program
2006-10-06 2006-01-22 OŚR.II-7644/83/06 zatwierdzono program
2006-09-06 2007-03-12 OŚR.II-7644/60/06 zatwierdzono program
2006-08-02 2007-03-12 OŚR.II-7644/55/06 2007-03-12 zatwierdzono program
2006-07-17 2006-08-16 OŚR.II-7644/51/06 zatwierdzono program
2006-07-03 2006-08-03 OŚR.II-7644/45/06 zatwierdzono program
2006-06-30 2006-08-10 OŚR.II-7644/46/06 zatwierdzono program
2006-06-07 2006-06-23 OŚR.II-7644/41/06 badanie kompletności pisma
2006-05-16 2006-05-29 OŚR.II-7644/33/06 badanie kompletności pisma
2006-04-24 2006-05-23 OŚR.II-7644/28/06 zatwierdzono program
2006-04-20 2006-06-29 OŚR.IV-7644/27-2/2006 zatwierdzono program
2006-04-12 2006-05-24 OŚR.II-7644/26/06 zatwierdzono program
2006-04-03 2006-05-23 OŚR.II-7644/25/2006 zatwierdzono program
2006-03-31 2006-04-30 OŚR.II-7644/24/2006 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2006-03-22 2006-06-30 OŚR.II-7644/21/06 zatwierdzono program
2006-02-27 2006-03-27 OŚR.II-7644/13/2006
2006-02-21 2006-03-21 NM-XVIII/10/2006 sprawa załatwiona
2006-02-17 2006-04-12 OŚR.II-7644/10/06 zatwierdzono program
2006-02-15 2006-06-21 OŚR.II-7644/9/06 zatwierdzono program
2006-01-26 2006-06-21 OŚR.II-7644/7/06 zatwierdzono program
2006-01-20 2006-03-09 OŚR.II-7644/1/06 zatwierdzono program
2005-12-23 2006-01-23 OŚR.II-7644/1/06 zatwierdzono program
2005-10-25 2006-01-31 OŚR.II-7644/46/05 wydano decyzję odmowy
2005-09-29 2006-02-07 OŚR.II-7644/41/05/06 zatwierdzono program
2005-08-26 2005-12-09 OŚR.II-7644/41/05 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2005-07-12 2006-03-08 OŚR.II-7644/28/10/05/06 zatwierdzono program

corner   corner