logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Pozwolenia wodnoprawne

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2018-01-02 2018-02-19 OŚR.6341.3.16.2017.GM 2018-01-08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-02-02 OŚR.6341.3.17.2017.GM 2018-01-08 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-02-10 OŚR.6341.3.18.2017.GM 2018-01-09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-02-12 OŚR.6341.3.19.2017.GM 2018-01-09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-01-11 OŚR.6341.3.20.2017.GM 2018-01-09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-01-11 OŚR.6341.3.21.2017.GM 2018-01-02 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-01-11 OŚR.6341.3.23.2017.GM 2018-01-09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2018-01-02 2018-01-11 OŚR.6341.3.22.2017.GM 2018-01-09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2017-12-20 2018-01-20 OŚR.6341.1.26.2017 2017-12-20 informacja o wszczęciu postępowania
2017-11-28 2017-12-20 OŚR.6341.2.66.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-27 2017-12-20 OŚR.6341.2.64.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-24 2017-12-18 OŚR.6341.2.62.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-24 2017-12-18 OŚR.6341.2.63.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-24 2017-12-20 OŚR.6341.2.65.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-22 2017-12-18 OŚR.6341.2.60.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-22 2017-12-18 OŚR.6341.2.61.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-22 2017-12-18 OŚR.6341.1.24.2017.EW 2017-12-18 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-20 2017-12-12 OŚR.6341.2.59.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-20 2017-12-13 OŚR.6341.1.23.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-17 2017-12-11 OŚR.6341.2.58.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-16 2017-12-11 OŚR.6341.2.56.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-16 2017-12-11 OŚR.6341.2.57.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-15 2017-12-11 OŚR.6341.2.55.2017.EW 2017-12-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-13 2017-12-04 OŚR.6341.2.52.2017.EW 2017-11-15 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-11-13 2017-12-04 OŚR.6341.2.51.2017.EW 2017-11-15 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-11-13 2017-12-06 OŚR.6341.2.54.2017.EW 2017-11-16 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-11-13 2017-12-06 OŚR.6341.2.53.2017.EW 2017-11-16 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-11-07 2017-12-01 OŚR.6341.1.22.2017.EW 2017-11-13 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-11-07 2017-11-29 OŚR.6341.2.50.2017.EW 2017-11-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-11-06 2017-11-24 OŚR.6341.2.49.2017.EW 2017-11-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-30 2017-11-22 OŚR.6341.1.21.2017.EW 2017-11-03 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-27 2017-11-21 OŚR.6341.2.45.2017.EW 2017-11-22 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-26 2017-11-21 OŚR.6341.2.46.2017.EW 2017-11-02 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-18 2017-11-28 OŚR.6341.1.20.2017.EW 2017-11-08 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-10-13 2017-11-09 OŚR.6341.2.44.2017.EW 2017-10-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-11 2017-11-02 OŚR.6341.1.18.2017.EW 2017-11-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-11 2017-11-22 OŚR.6341.2.47.2017.EW 2017-11-23 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-09 2017-11-10 OŚR.6341.2.43.2017.EW 2017-10-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-10-05 2017-10-24 OŚR.6341.2.42.2017.EW 2017-10-05 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2017-09-28 2017-10-28 OŚR.6341.2.40.2017.EW 2017-10-30 wydano decyzję
2017-09-27 2017-10-27 OŚR.6341.2.41.2017.EW 2017-10-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-09-08 2017-11-20 OŚR.6341.1.19.2017.EW 2017-11-22 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-22 2017-09-13 OŚR.6341.1.17.2017.EW 2017-09-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-17 2017-09-07 OŚR.6341.2.36.2017.EW 2017-09-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-17 2017-11-22 OŚR.6341.2.48.2017.EW 2017-11-22 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-11 2017-09-05 OŚR.6341.2.33.2017.EW 2017-09-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-04 2017-09-13 OŚR.6341.2.38.2017.EW 2017-09-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-08-01 2017-09-12 OŚR.6341.2.37.2017.EW 2017-09-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-28 2017-09-07 OŚR-IV.6341.2.34.2017 2017-09-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-28 2017-09-07 OŚR-IV.6341.2.35.2017 2017-09-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-26 2017-08-16 OŚR-IV.6341.1.15.2017 2017-08-18 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-24 2017-08-14 OŚR-IV.6341.2.32.2017 2017-08-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-24 2017-08-28 OŚR-IV.6341.1.14.2017 2017-08-28 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-07-12 2017-08-02 OŚR-IV.6341.1.13.2017 2017-08-03 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-30 2017-07-30 OŚR-IV.6341.2.31.2017 2017-07-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-28 2017-07-20 OŚR-IV.6341.2.30.2017 2017-07-20 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-26 2017-07-20 OŚR-IV.6341.2.29.2017 2017-07-24 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-20 2017-07-12 OŚR-IV.6341.2.28.2017 2017-07-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-16 2017-07-10 OŚR-IV.6341.1.12.2017 2017-07-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-16 2017-07-10 OŚR-IV.6341.2.27.2017 2017-07-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-14 2017-07-10 OŚR-IV.6341.2.26.2017 2017-07-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-13 2017-07-05 OŚR-IV.6341.2.25.2017 2017-07-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-09 2017-07-03 OŚR-IV.6341.2.24.2017 2017-07-04 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-06-05 2017-06-27 OŚR-IV.6341.1.11.2017 2017-06-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-31 2017-06-22 OŚR-IV.6341.2.23.2017 2017-06-22 wydano decyzję
2017-05-22 2017-06-12 OŚR-IV.6341.2.20.2017 2017-06-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-22 2017-06-12 OŚR-IV.6341.2.21.2017 2017-06-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-22 2017-06-22 OŚR-IV.6341.2.22.2017 2017-06-22 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-18 2017-06-09 OŚR-IV.6341.1.10.2017 2017-06-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-16 2017-06-09 OŚR-IV.6341.2.19.2017 2017-06-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-10 2017-06-02 OŚR-IV.6341.2.18.2017 2017-06-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-10 2017-06-02 OŚR-IV.6341.1.9.2017 2017-06-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-05-09 2017-05-31 OŚR-IV.6341.1.8.2017 2017-05-31 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-27 2017-05-25 OŚR-IV.6341.2.16.2017 2017-05-26 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-24 2017-05-25 OŚR-IV.6341.2.17.2017 2017-05-26 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-21 2017-05-25 OŚR-IV.6341.2.15.2017 2017-05-25 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-20 2017-05-24 OŚR-IV.6341.2.14.2017 2017-05-25 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-12 2017-05-04 OŚR-IV.6341.1.7.2017 2017-05-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-04-11 2017-05-03 OŚR-IV.6341.2.13.2017 2017-05-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-29 2017-05-04 OŚR-IV.6341.1.6.2017 2017-05-04 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-27 2017-04-18 OŚR-IV.6341.2.12.2017 2017-04-19 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-27 2017-04-18 OŚR-IV.6341.1.5.2017 2017-04-19 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-21 2017-04-11 OŚR-IV.6341.1.4.2017 2017-04-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-14 2017-04-05 OŚR-IV.6341.2.11.2017 2017-04-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-03-01 2017-03-22 OŚR-IV.6341.1.3.2017 2017-03-23 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-02-06 2017-03-09 OŚR-IV.6341.2.10.2017 2017-03-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-02-02 2017-03-06 OŚR-IV.6341.1.2.2017 2017-03-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-30 2017-03-10 OŚR-IV.6341.1.1.2017 2017-03-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-27 2017-03-01 OŚR-IV.6341.2.8.2017 2017-03-02 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-16 2017-02-07 OŚR-IV.6341.2.6.2017 2017-02-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-12 2017-02-07 OŚR-IV.6341.2.5.2017 2017-02-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-11 2017-02-03 OŚR-IV.6341.2.3.2017 2017-02-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2017-01-05 2017-02-08 OŚR-IV.6341.2.1.2017 2017-02-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-27 2017-02-06 OŚR-IV.6341.2.57.2016 2017-02-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-23 2017-02-06 OŚR-IV.6341.2.58.2016 2017-02-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-20 2017-01-10 OŚR-IV.6341.2.56.2016 2017-01-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-19 2017-01-10 OŚR-IV.6341.2.55.2016 2017-01-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-16 2017-02-07 OŚR-IV.6341.2.59.2016 2017-02-07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-16 2017-02-07 OŚR-IV.6341.2.60.2016 2017-02-07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-14 2017-01-05 OŚR-IV.6341.2.51.2016 2017-01-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-14 2017-01-05 OŚR-IV.6341.2.52.2016 2017-01-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-13 2017-01-04 OŚR-IV.6341.2.50.2016 2017-01-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-12 2017-01-09 OŚR-IV.6341.2.54.2016 2017-01-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-07 2017-01-02 OŚR-IV.6341.2.49.2016 2017-01-03 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-05 2016-12-27 OŚR-IV.6341.1.19.2016 2016-12-07 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2016-12-05 2016-12-27 OŚR-IV.6341.2.48.2016 2016-12-07 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2016-12-05 2017-01-10 OŚR-IV.6341.2.53.2016 2017-01-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-12-01 2017-01-01 OŚR-IV.6342.6.2016 2016-12-05 organ nie wniósł sprzeciwu
2016-11-17 2018-12-08 OŚR-IV.6341.2.46.2016 2016-12-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-11-14 2016-12-12 OŚR-IV.6341.2.47.2016 2016-12-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-11-10 2016-12-06 OŚR-IV.6341.1.18.2016 2016-12-07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-11-07 2016-12-07 OŚR-IV.6341.2.45.2016 2016-12-02 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-26 2016-10-27 OŚR-IV.6341.3.9.2016 2016-10-28 wydano decyzję odmowy
2016-10-20 2016-11-11 OŚR-IV.6341.2.43.2016 2016-11-16 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-19 2016-11-10 OŚR-IV.6341.1.17.2016 2016-11-15 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-12 2016-11-03 OŚR-IV.6341.2.39.2016 2016-11-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-12 2016-11-07 OŚR-IV.6341.2.41.2016 2016-11-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-12 2016-11-07 OŚR-IV.6341.2.42.2016 2016-10-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-11 2016-11-11 OŚR-IV.6341.2.38.2016 2016-11-08 wydano decyzję
2016-10-11 2016-11-11 OŚR-IV.6341.2.40.2016 2016-11-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-11 2016-11-11 OŚR-IV.6341.1.16.2016 2016-11-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-10-10 2016-11-03 OŚR-IV.6341.2.37.2016 2016-11-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-09-23 2016-10-18 OŚR-IV.6341.2.36.2016 2016-10-19 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-09-22 2016-10-17 OŚR-IV.6341.2.35.2016 2016-10-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-09-06 2016-10-06 OŚR-IV.6341.2.33.2016 2016-10-04 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-09-02 2016-09-27 OŚR-IV.6341.1.15.2016 2016-09-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-24 2016-10-11 OŚR-IV.6341.2.34.2016 2016-10-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-19 2016-09-12 OŚR-IV.6341.2.31.2016 2016-09-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-19 2016-09-12 OŚR-IV.6341.2.32.2016 2016-09-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-12 2016-09-08 OŚR-IV.6341.2.30.2016 2016-09-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-08 2016-09-08 OŚR-IV.6341.2.29.2016 2016-09-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-08-05 2016-09-06 OŚR-IV.6341.2.28.2016 2016-08-16 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2016-08-01 2016-08-31 OŚR-IV.6341.1.13.2016 2016-09-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-07-25 2016-08-31 OŚR-IV.6341.1.14.2016 2016-09-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-07-15 2016-08-09 OŚR-IV.6341.2.27.2016 2016-07-18 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2016-07-15 2016-07-22 OŚR-IV.6341.3.4.2016 2016-07-22 wydano postanowienie
2016-07-14 2016-08-08 OŚR-IV.6341.1.12.2016 2016-07-15 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2016-07-05 2016-08-05 OŚR-II.6341.1.11.2016 2016-07-05 informacja o wszczęciu postępowania
2016-07-04 2016-07-27 OŚR-IV.6341.2.26.2016 2016-07-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-06-30 2016-07-27 OŚR-IV.6341.1.10.2016 2016-07-25 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-06-23 2016-07-15 OŚR-IV.6341.2.25.2016 2016-07-20 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-06-13 2016-07-07 OŚR-IV.6341.2.24.2016 2016-07-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-06-01 2016-06-27 OŚR-IV.6341.2.23.2016 2016-06-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-05-31 2016-06-27 OŚR-IV.6341.2.22.2016 2016-06-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-05-25 2016-07-15 OŚR-IV.6341.1.9.2016 2016-07-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-05-19 2016-05-19 bez numeru 2016-06-19 badanie kompletności pisma
2016-05-19 2016-05-19 bez numeru 2016-05-19 badanie kompletności pisma
2016-05-10 2016-06-01 OŚR-IV.6341.2.21.2016 2016-06-03 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-05-05 2016-06-05 OŚR-II.6341.1.6.2016 2016-05-17 informacja o wszczęciu postępowania
2016-05-05 2016-06-05 OŚR-II.6341.1.7.2016 2016-05-17 informacja o wszczęciu postępowania
2016-05-04 2016-05-25 OŚR-IV.6341.2.20.2016 2016-05-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-04-19 2016-05-11 OŚR-IV.6341.2.19.2016 2016-05-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-04-14 2016-05-09 OŚR-IV.6341.1.5.2016 2016-05-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-04-12 2016-05-04 OŚR-IV.6341.2.18.2016 2016-05-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-04-08 2016-04-30 OŚR-IV.6341.2.17.2016 2016-05-04 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-04-06 2016-05-06 bez numeru 2016-04-04 badanie kompletności pisma
2016-04-04 2016-04-26 OŚR-IV.6341.2.16.2016 2016-04-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-30 2016-04-25 OŚR-IV.6341.2.15.2016 2016-04-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-16 2016-04-08 OŚR-IV.6341.1.3.2016 2016-04-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-08 2016-04-06 OŚR-IV.6341.2.14.2016 2016-04-07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-02 2016-03-24 OŚR-IV.6341.2.13.2016 2016-03-29 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-01 2016-03-23 OŚR-IV.6341.2.11.2016 2016-03-24 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-03-01 2016-03-23 OŚR-IV.6341.2.12.2016 2016-03-24 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-24 2016-03-22 OŚR-IV.6341.2.10.2016 2016-02-23 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-17 2016-03-19 OŚR-IV.6341.2.9.2016 2016-03-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-12 2016-03-09 OŚR-IV.6341.2.8.2016 2016-03-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-08 2016-02-29 OŚR-IV.6341.1.2.2016 2016-03-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-03 2016-02-25 OŚR-IV.6341.2.7.2016 2016-03-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-02-01 2016-02-24 OŚR-IV.6341.2.6.2016 2016-03-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-01-27 2016-02-18 OŚR-IV.6341.2.5.2016 2016-02-18 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-01-19 2016-02-12 OŚR-IV.6341.1.1.2016 2016-02-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-01-14 2016-02-09 OŚR-IV.6341.2.3.2016 2016-02-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-01-07 2016-02-07 OŚR-IV.6341.2.1.2016 2016-01-26 wydano decyzję
2016-01-07 2016-01-30 OŚR-IV.6341.2.2.2016 2016-02-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2016-01-05 2016-02-09 OŚR-IV.6341.2.4.2016 2016-02-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-12-23 2016-01-20 OŚR-IV.6341.2.47.2015 2016-01-20 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-12-17 2016-01-07 OŚR-IV.6341.2.46.2015 2015-12-18 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-12-14 2016-01-14 OŚR-IV.6341.2.45.2015 2016-01-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-12-03 2015-12-29 OŚR-IV.6341.2.41.2015 2015-12-29 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-12-02 2016-01-07 OŚR-IV.6341.2.44.2015 2015-12-16 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-11-27 2015-12-27 OŚR-IV.6341.1.25.2015 2015-12-03 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-11-27 2015-12-27 OŚR-IV.6341.2.40.2015 2015-12-01 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-11-23 2015-12-15 OŚR-IV.6341.1.2.39.2015 2015-12-15 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-18 2015-12-11 OŚR-IV.6341.1.2.38.2015 2015-12-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-16 2015-12-10 OŚR-IV.6341.1.24.2015 2015-12-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-13 2015-12-07 OŚR-IV.6341.1.2.37.2015 2015-11-16 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-10 2015-12-10 OŚR-IV.6341.2.36.2015 2015-11-25 wydano decyzję
2015-11-06 2015-12-05 OŚR-IV.6341.1.23.2015 2015-12-01 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-05 2015-11-26 OŚR-IV.6341.1.22.2015 2015-11-30 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-11-04 2015-11-25 OŚR-IV.6341.2.35.2015 2015-11-26 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-26 2015-11-26 - 2015-10-29 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2015-10-21 2015-11-17 OŚR-IV.6341.2.32.2015 2015-11-27 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-19 2015-11-25 OŚR-IV.6341.2.34.2015 2015-11-26 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-13 2015-11-24 OŚR-IV.6341.2.33.2015 2015-11-25 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-13 2015-11-13 OŚR-IV.6341.1.20.2015 2015-11-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-09 2015-11-13 OŚR-IV.6341.1.2.31.2015 2015-11-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-06 2015-11-10 OŚR-IV.6341.2.30.2015 2015-11-16 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-06 2015-11-09 OŚR-IV.6341.2.29.2015 2015-11-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-10-06 2015-11-23 OŚR-IV.6341.1.21.2015 2015-11-24 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-09-25 2015-10-20 OŚR-IV.6341.2.28.2015 2015-10-20 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-09-11 2015-10-05 OŚR-IV.6341.2.27.2015 2015-10-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-09-09 2015-10-01 OŚR-IV.6341.2.26.2015 2015-10-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-09-09 2015-10-05 OŚR-IV.6341.2.25.2015 2015-10-08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-08-28 2015-09-28 OŚR-II.6341.1.19.2015 2015-09-21 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-08-19 2015-09-11 OŚR-IV.6341.2.23.2015 2015-08-20 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2015-08-18 2015-09-18 OŚR-IV.6341.2.24.2015 2015-09-17 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-08-13 2015-09-09 OŚR-IV.6341.1.18.2015 2015-09-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-08-10 2015-08-12 OŚR-II.6341.1.16.2015 2015-09-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2015-08-10 2015-09-10 OŚR-IV.6341.2.22.2015 2015-09-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-07-23 2015-09-01 OŚR-IV.6341.2.20.2015 2015-08-31 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-07-08 2015-08-10 OŚR-IV.6341.1.15.2015 2015-08-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-06-22 2015-07-14 OŚR-IV.6341.2.19.2015 2015-07-14 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-28 2015-06-22 OŚR-IV.6341.1.14.2015 2015-06-22 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-20 2015-06-12 OŚR-IV.6341.2.18.2015 2015-06-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-18 2015-06-18 OŚR-II.6341.1.13.2015 2015-06-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-15 2015-06-08 OŚR-IV.6341.2.17.2015 2015-06-09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-13 2015-05-26 OŚR-IV.6341.2.15.2015 2015-05-26 wydano decyzję
2015-05-13 2015-06-04 OŚR-IV.6341.2.16.2015 2015-06-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-05-08 2015-06-01 OŚR-IV.6341.2.14.2015 2015-06-02 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-04-27 2015-05-19 OŚR-IV.6341.1.12.2015 2015-05-19 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-04-21 2015-05-14 OŚR-IV.6341.1.11.2015 2015-05-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2015-04-20 2015-06-20 OŚR-II.6341.1.10.2015 2015-06-11 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-04-16 2015-05-20 - 2015-04-27 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2015-04-09 2015-05-04 OŚR-IV.6341.1.9.2015 2015-05-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-04-09 2015-05-04 OŚR-IV.6341.2.13.2015 2015-05-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-04-07 2015-04-28 OŚR-IV.6341.2.12.2015 2015-04-28 wydano decyzję
2015-03-16 2015-04-16 OŚR-II.6341.1.8.2015 2015-03-17 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2015-03-10 2015-04-13 OŚR-IV.6341.2.10.2015 2015-04-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-03-03 2015-03-30 OŚR-II.6341.1.7.2015 2015-03-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-03-02 2015-03-26 OŚR-IV.6341.2.9.2015 2015-03-26 wydano decyzję
2015-02-24 2015-03-16 OŚR-IV.6341.2.8.2015 2015-03-16 wydano decyzję
2015-02-19 2015-03-19 OŚR-II.6341.1.6.2015 2015-02-19 zawiadomienie nowych stron w postępowaniu administracyjnym
2015-02-17 2015-03-17 OŚR-II.6341.1.6.2015 2015-03-12 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-02-11 2015-03-11 OŚR-II.6341.1.5.2015 2015-03-10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-02-11 2015-03-16 OŚR-IV.6341.2.7.2015 2015-03-16 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-02-11 2015-03-16 OŚR-IV.6341.2.6.2015 2015-03-16 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-01-29 2015-03-03 OŚR-IV.6341.2.5.2015 2015-03-03 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-01-29 2015-03-02 OŚR-II.6341.1.3.2015 2015-02-06 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-01-28 2015-02-28 OŚR-II.6341.1.2.2015 2015-03-13 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2015-01-28 2015-02-26 OŚR-II.6341.1.1.2015 2015-02-26 wydano decyzję
2015-01-14 2015-02-11 OŚR-IV.6341.2.4.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2015-01-14 2015-02-11 OŚR-IV.6341.2.3.2015 2015-02-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2015-01-07 2015-02-04 OŚR-IV.6341.2.2.2015 2015-02-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2015-01-02 2015-01-29 OŚR-IV.6341.2.1.2015 2015-01-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-23 2015-01-19 OŚR-II.6341.1.25.2014 2015-01-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-22 2015-01-20 OŚR-IV.6341.2.32.2014 2015-01-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-18 2015-01-13 OŚR-IV.6341.1.24.2014 2015-01-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-17 2015-01-12 OŚR-IV.6341.1.23.2014 2015-01-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-16 2015-01-08 OŚR-IV.6341.2.30.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-12-09 2015-03-05 OŚR-IV.6341.1.4.2015 2015-03-05 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2014-12-09 2015-01-09 OSR-IV.6341.3.10.2014 2014-12-11 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-12-04 2014-12-30 OŚR-IV.6341.2.29.2014 2015-01-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-11-27 2014-12-22 OŚR-IV.6341.1.22.2014 2014-12-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-11-05 2014-12-04 OŚR-IV.6341.2.27.2014 2014-12-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-11-05 2014-12-04 OŚR-IV.6341.2.26.2014 2014-12-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-11-05 2014-12-04 OŚR-IV.6341.1.21.2014 2014-12-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-20 2014-11-18 OŚR-IV.6341.1.19.2014 2014-11-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-13 2014-11-17 OŚR-II.6341.1.18..2014 2014-11-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-13 2014-11-04 OŚR-IV.6341.2.24.2014 2014-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-13 2014-11-06 OŚR-II.6341.1.17.2014 2014-11-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-07 2014-10-29 OŚR-IV.6341.2.23.2014 2014-10-31 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-10-06 2014-11-06 OŚR-II.6341.1.16.2014 2014-10-07 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2014-09-30 2014-10-21 OŚR-IV.6341.2.21.2014 2014-10-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-09-30 2014-10-21 OŚR-IV.6341.1.14.2014 2014-10-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-09-30 2014-10-21 OŚR-IV.6341.1.15.2014 2014-10-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-09-30 2014-10-28 OŚR-IV.6341.2.22.2014 2014-10-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-09-19 2015-01-13 OŚR-IV.6341.2.31.2014 2015-01-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-09-09 2014-10-09 OŚR-IV.6341.1.13.2014 2014-09-12 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2014-08-20 2014-09-20 OŚR-IV.6341.2.20.2014 2014-09-08 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2014-07-14 2014-08-05 OŚR-IV.6341.2.19.2014 2014-08-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-07-10 2014-08-05 OŚR-IV.6341.1.11.2014 2014-08-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-07-01 2014-07-28 OŚR-IV.6341.2.18.2014 2014-07-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-07-01 2014-07-25 OŚR-IV.6341.2.17.2014 2014-07-25 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-06-25 2014-07-16 OŚR-IV.6341.1.10.2014 2014-07-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-06-18 2014-08-18 OŚR-II.6341.1.8.2014 2014-09-03 uzupełniono złożony wniosek
2014-06-16 2015-01-16 OŚR-IV.6341.3.7.2014 2015-01-16 wycofanie wniosku
2014-06-12 2014-07-16 OŚR-IV.6341.2.16.2014 2014-07-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-06-10 2014-07-30 OŚR-IV.6341.2.15.2014 2014-07-31 wydano decyzję
2014-06-02 2014-06-25 OŚR-IV.6341.2.14.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-05-22 2014-06-24 OŚR-IV.6341.2.13.2014 2014-06-25 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-05-08 2014-06-08 OŚR-IV.6341.2.12.2014 2014-05-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-04-28 2014-05-05 OŚR-IV.6341.2.11.2014 2014-05-05 wydano decyzję
2014-04-28 2014-05-27 OŚR-IV.6341.1.8.2014 2014-05-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-04-28 2014-05-07 OŚR-IV.6341.3.5.2014 2014-05-08 odesłano wniosek
2014-04-17 2014-05-16 OŚR-II.6341.1.7.2014 2014-05-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-04-17 2014-05-16 OŚR-II.6341.1.6.2014 2014-05-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-04-07 2014-05-09 OŚR-IV.6341.2.10.2014 2014-05-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-04-04 2014-04-29 OŚR-IV.6341.2.9.2014 2014-05-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-27 2014-04-24 OŚR-II.6341.1.5.2014 2014-05-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-26 2014-04-24 OŚR-II.6341.1.4.2014 2014-04-25 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-18 2014-04-11 OŚR-II.6341.1.3.2014 2014-04-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-17 2014-04-17 OŚR-IV.6341.2.8.2014 2014-04-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-17 2014-04-16 OŚR-IV.6341.2.7.2014 2014-04-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-03-17 2014-04-16 OŚR-IV.6341.2.6.2014 2014-04-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-02-20 2014-03-20 OŚR-II.6341.1.2.2014 2014-03-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-02-04 2014-04-14 OŚR-IV.6341.2.4.2014 2014-04-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-02-03 2014-02-26 OŚR-IV.6341.2.3.2014 2014-02-27 wydano decyzję
2014-01-27 2014-02-20 OŚR-IV.6341.2.2.2014 2014-02-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-01-08 2014-02-14 OŚR-IV.6341.2.1.2014 2014-02-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-01-08 2014-02-17 OŚR-IV.6341.1.1.2014 2014-02-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-12-18 2014-01-13 OŚR-IV.6341.2.34.2013 2014-01-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-12-09 2013-12-17 OŚR-IV.6341.2.32.2013 2013-12-17 wydano decyzję
2013-12-09 2013-12-17 OŚR-IV.6341.2.31.2013 2013-12-17 wydano decyzję
2013-12-06 2014-01-07 OŚR-IV.6341.2.33.2013 2014-01-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-11-20 2013-12-17 OŚR-IV.6341.1.22.2013 2013-112-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-11-20 2013-12-17 OŚR-IV.6341.2.30.2013 2013-12-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-17 2013-11-14 OŚR-II.6341.1.21.2013 2013-11-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-16 2013-11-27 OŚR-IV.6341.2.29.2013 2013-11-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-14 2013-11-07 OŚR-IV.6341.2.26.2013 2013-11-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-09 2013-11-04 OŚR-IV.6341.2.28.2013 2013-11-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-09 2013-11-05 OŚR-IV.6341.2.25.2013 2013-11-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-10-02 2013-04-15 OŚR-IV.6341.2.5.2014 2014-04-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-09-26 2013-10-24 OŚR-II.6341.1.20.2013 2013-10-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-09-18 2013-10-14 OŚR-II.6341.1.19.2013 2013-10-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-09-17 2013-10-15 OŚR-IV.6341.2.24.2013 2013-10-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-09-10 2013-10-10 OŚR-II.6341.1.18.2013 2013-10-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-08-26 2013-09-26 OŚR-IV.6341.3.13.1.2013 2013-09-06 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-08-12 2013-08-20 OŚR-IV.6341.3.11.2013 2013-08-20 zwrócono dokumentację nadawcy
2013-08-08 2013-10-01 OŚR-IV.6341.2.23.2013 2013-10-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-08-05 2013-09-05 OŚR-IV.6341.1.17.2013 2013-08-08 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2013-07-23 2013-08-21 OŚR-IV.6341.2.22.2013 2013-08-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-07-22 2013-08-19 OŚR-IV.6341.1.14.2013 2013-08-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-07-22 2013-08-19 OŚR-IV.6341.1.15.2013 2013-08-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-07-22 2013-08-16 OŚR-II.63411.16.2013 2013-08-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-07-17 2013-08-09 OŚR-II.6341.1.13.2013 2013-08-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-07-10 2013-08-06 OŚR-II.6341.1.12.2013 2013-08-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-06-27 2013-07-23 OŚR-II.6341.1.11.2013 2013-07-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-06-18 2013-07-31 OŚR-IV.6341.2.21.2013 2013-07-31 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-06-07 2013-07-04 OŚR-IV.6341.1.9.2013 2013-07-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-06-03 2013-07-05 OŚR-IV.6341.2.20.2013 2013-07-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-05-28 2013-07-18 OŚR-IV.6341.1.10.2013 2013-07-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-05-27 2013-06-20 OŚR-II.6341.1.8.2013 2013-06-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-05-22 2013-06-25 OŚR-II.6341.1.7.2013 2013-06-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-05-14 2013-06-26 OŚR-IV.6341.2.18.2013 2013-06-26 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-04-11 2013-05-07 OŚR-IV.6341.2.17.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-04-08 2013-05-07 OŚR-II.6341.1.6.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-04-04 2013-05-07 OŚR-IV.6341.2.16.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-18 2013-05-07 OŚR-IV.6341.2.15.2013 2013-05-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-14 2013-04-23 OŚR-IV.6341.2.13.2013 2013-04-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-14 2013-04-11 OŚR-IV.6341.2.12.2013 2013-04-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-13 2013-04-08 OŚR-IV.6341.2.11.2013 2013-04-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-13 2013-04-24 OŚR-IV.6341.2.14.2013 2013-04-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-07 2013-04-02 OŚR-IV.6341.2.10.2013 2013-04-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-04 2013-03-26 OŚR-IV.6341.2.7.2013 2013-03-26 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-03-04 2013-03-27 OŚR-IV.6341.2.6.2013 2013-03-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-02-28 2013-03-28 OŚR-IV.6341.2.9.2013 2013-03-14 sprawa w toku
2013-02-28 2013-02-28 OŚR-IV.6341.2.8.2013 2013-03-14 sprawa w toku
2013-02-21 2013-03-21 OŚR-IV.6341.3.3.2013 2013-02-28 wydano pismo
2013-02-21 2013-03-15 OŚR-IV.6341.2.5.2013 2013-03-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-02-21 2013-03-15 OŚR-IV.6341.1.5.2013 2013-03-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-02-12 2013-03-07 OŚR-II.6341.1.4.2013 2013-03-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-02-12 2013-03-07 OŚR-II.6341.1.3.2013 2013-03-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-01-24 2013-02-06 OŚR-IV.6341.2.3.2013 2013-02-07 wydano decyzję
2013-01-21 2013-02-18 OŚR-II.6341.1.1.2013 2013-02-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-01-18 2013-02-21 OŚR-IV.6341.1.2.2013 2013-02-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-01-15 2013-02-14 OŚR-IV.6341.2.2.2013 2013-02-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-01-11 2013-01-11 OŚR-IV.6341.3.2.2013 2013-01-11 przekazano wg właściwości
2013-01-08 2013-03-01 OŚR-IV.6341.3.1.2013 2013-03-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-12-17 2013-01-17 OŚR-IV.6341.2.47.2012 2013-01-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-12-10 2013-01-09 OŚR-IV.6341.1.30.2012 2013-01-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-12-06 2012-12-31 OŚR-IV.6341.1.29.2012 2013-01-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-12-05 2012-12-28 OŚR-IV.6341.1.28.2012 2012-12-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-11-27 2013-01-09 OŚR-IV.634.1.40.2012 2013-01-10 umorzono postępowanie
2012-11-22 2012-12-17 OŚR-II.6341.1.25.2012 2012-12-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-11-21 2012-12-19 OŚR-IV.6341.1.27.2012 2012-12-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-11-21 2012-12-18 OŚR-IV.6341.1.26.2012 2012-12-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-11-21 2012-12-17 OŚR-II.6341.1.24.2012 2012-12-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-11-09 2012-12-19 OŚR-II.6341.1.22.2012 2012-11-19 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2012-11-09 2012-12-10 OŚR-II.6341.1.23.2012 2012-12-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-29 2012-11-28 OŚR-IV.6341.2.43.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-26 2013-02-18 OŚR-IV.6341.2.1.2013 2013-02-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-25 2012-11-16 OŚR-IV.6341.3.8.2012 2012-11-16 wycofanie wniosku
2012-10-24 2012-11-16 OŚR-IV.6341.1.20.2012 2012-11-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-23 2012-11-19 OŚR-II.6341.1.21.2012 2012-11-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-22 2012-11-16 OŚR-IV.6341.2.42.2012 2012-11-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-11 2012-11-07 OŚR-IV.6341.1.19.2012 2012-11-12 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-08 2012-11-06 OŚR-IV.6341.2.41.2012 2012-11-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-04 2012-11-02 OŚR-II.6341.1.18.2012 2012-11-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-10-02 2012-11-02 OŚR-IV.6341.2.40.2012 2012-11-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-19 2012-11-29 OŚR-IV.6341.2.45.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-18 2012-10-05 OŚR-IV.6341.2.39.2012 2012-10-08 wydano decyzję
2012-09-18 2012-11-29 OŚR-IV.6341.2.44.2012 2012-11-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-10 2012-10-09 OŚR-IV.6341.2.37.2012 2012-10-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-10 2012-10-09 OŚR-IV.6341.2.35.2012 2012-10-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-10 2012-10-09 OŚR-IV.6341.2.36.2012 2012-10-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-06 2012-10-09 OŚR-IV.6341.2.38.2012 2012-10-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-09-06 2012-10-09 OŚR-IV.6341.1.17.2012 2012-10-12 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-08-20 2012-09-18 OŚR-IV.6341.2.34.2012 2012-09-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-08-20 2013-06-27 OŚR-IV.6341.2.19.2013 2013-06-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-08-01 2012-09-20 OŚR-IV.6341.1.16.2012 2012-09-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-30 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.32.2012 2012-08-31 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-30 2012-08-28 OŚR-II.6341.1.15.2012 2012-08-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-27 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.33.2012 2012-08-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-24 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.31.2012 2012-08-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-23 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.30.2012 2012-08-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-23 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.29.2012 2012-08-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-19 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.26.2012 2012-08-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-18 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.27.2012 2012-08-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-17 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.25.2012 2012-08-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-17 2012-08-21 OŚR-IV.6341.2.28.2012 2012-08-23 wydano decyzję
2012-07-06 2012-08-16 OŚR-II.6341.1.14.2012 2012-08-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-04 2012-08-09 OŚR-II.6341.1.13.2012 2012-08-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-03 2012-07-31 OSR-II.6341.1.12.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-07-02 2012-08-25 OŚR-IV.6341.2.24.2012 2012-08-03 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-06-28 2012-07-24 OŚR-IV.6341.1.11.2012 2012-08-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-06-27 2012-07-24 OŚR-IV.6341.2.23.2012 2012-08-03 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-06-01 2013-01-21 OŚR-IV.6341.2.21.2012 2013-01-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-05-16 2012-06-11 OŚR-IV.6341.1.10.2012 2012-06-12 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-05-08 2012-06-08 OŚR-IV.6341.2.20.2012 2012-06-12 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-04-18 2012-05-17 OŚR-IV.6341.2.19.2012 2012-05-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-04-13 2012-05-10 OŚR-IV.6341.2.18.2012 2012-05-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-04-06 2012-04-27 OŚR-IV.6341.2.17.2012 2012-04-27 wydano decyzję
2012-03-29 2012-05-02 OŚR-IV.6341.1.9.2012 2012-05-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-29 2012-05-02 OŚR-IV.6341.2.16.2012 2012-05-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-29 2012-04-24 OŚR-IV.6341.2.15.2012 2012-04-23 wydano decyzję
2012-03-28 2012-04-25 OŚR-IV.6341.2.14.2012 2012-04-27 wydano decyzję
2012-03-27 2012-04-24 OŚR-IV.6341.2.13.2012 2012-04-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-22 2012-04-16 OŚR-IV.6341.1.8.2012 2012-04-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-22 2012-05-14 OŚR-IV.6341.2.12.2012 2012-05-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-13 2012-04-10 OŚR-IV.6341.2.11.2012 2012-04-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-09 2012-04-03 OŚR-IV.6341.1.7.2012 2012-04-03 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-08 2012-04-04 OŚR-II.6341.1.6.2012 2012-04-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-01 2012-03-27 OŚR-IV.6341.2.9.2012 2012-03-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-01 2012-03-27 OŚR-IV.6341.2.10.2012 2012-03-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-03-01 2012-03-23 OŚR-IV.6341.1.5.2012 2012-03-26 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-02-27 2012-03-21 OŚR-IV.6341.2.8.2012 2012-03-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-02-20 2012-03-14 OŚR-IV.6341.1.4.2012 2012-03-14 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-02-02 2012-03-01 OŚR-II.6341.1.1.2012 2012-03-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-26 2012-03-01 OŚR-IV.6341.2.6.2012 2012-03-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-20 2012-02-15 OŚR-IV.6341.2.3.2012 2012-02-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-18 2012-02-13 OŚR-IV.6341.1.3.2012 2012-02-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-13 2012-03-08 OŚR-IV.6341.2.7.2012 2012-03-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-11 2012-02-07 OŚR-II.6341.1.2.2012 2012-02-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-11 2013-03-04 OŚR-IV.6341.2.2.2012 2013-03-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-09 2012-02-02 OŚR-IV.6341.2.1.2012 2012-02-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-01-03 2012-01-24 OŚR-IV.6341.3.2.2012 2012-01-25 odesłano wniosek
2012-01-03 2012-01-25 OŚR-II.6341.1.1.2012 2012-02-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-12-28 2012-02-02 OŚR-IV.6341.2.55.2011 2012-02-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-12-09 2012-01-09 OŚR-II.6341.27.2011 2012-01-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-30 2011-12-21 OŚR-IV.6341.1.26.2011 2011-12-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-21 2011-12-20 OŚR-IV.6341.2.54.2011 2011-12-20 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-16 2011-12-12 OŚR-IV.6341.2.53.2011 2011-12-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-14 2011-12-06 OŚR-IV.6341.1.25.201 2011-12-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-14 2011-12-07 OŚR-IV.6341.2.49.2011 2011-12-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-09 2011-12-12 OŚR-IV.6341.2.50.2011 2011-12-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-08 2011-12-12 OŚR-IV.6341.2.52.2011 2011-12-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-08 2011-12-01 OŚR-IV.6341.1.24.2011 2011-12-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-07 2011-12-12 OŚR-IV.6341.2.51.2011 2011-12-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-11-03 2011-11-29 OŚR-II.6341.1.21.2011 2011-11-30 wydano decyzję
2011-11-02 2011-12-01 OŚR-IV.6341.2.47(48).2011 2011-12-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-25 2011-11-16 OSR-IV.6341.2.45.2011 2011-11-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-18 2011-11-07 OŚR-IV.6341.2.44.2011 2011-11-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-13 2011-11-07 OŚR-IV.6341.2.43.2011 2011-11-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-12 2011-11-04 OŚR-IV.6341.2.42.2011 2011-11-07 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-07 2011-11-02 OŚR-IV.6341.2.40.2011 2011-11-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-10-05 2011-11-02 OŚR-IV.6341.2.41.2011 2011-11-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-09-21 2011-11-04 OŚR-II.6341.1.23.2011 2011-11-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-09-07 2011-09-30 OŚR-IV.6341.3.4.2011 2011-09-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2011-09-07 2011-09-22 OŚR-IV.6341.2.38.2011 2011-09-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-09-06 2011-10-03 OŚR-IV.6341.2.39.201 2011-10-03 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-29 2011-09-21 OŚR-IV.6341.2.37.2011 2011-09-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-26 2011-09-13 OŚR-IV.6341.2.36.2011 2011-09-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-19 2011-09-23 OŚR-II.6341.1.21.2011 2011-09-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-17 2011-09-14 OŚR-IV.6341.1.22.2011 2011-09-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-16 2011-09-13 OŚR-IV.6341.2.35.2011 2011-09-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-08-03 2011-09-12 OŚR-IV.6341.1.20.2011 2011-09-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-29 2011-08-23 OŚR-IV.6341.1.18.2011 2011-08-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-29 2011-08-19 OŚR-IV.6341.2.33.2011 2011-08-19 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-29 2011-09-23 OŚR-II.6341.1.19.2011 2011-09-27 wydano decyzję
2011-07-28 2011-08-23 OŚR-IV.6341.2.34.2011 2011-08-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-21 2011-08-17 OŚR-IV.6341.2.32.2011 2011-08-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-21 2011-08-23 OŚR-II.6341.1.17.2011 2011-08-23 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-20 2011-07-22 OŚR-II.6341.3.1.2011 2011-07-26 przekazano wg właściwości
2011-07-20 2011-08-16 OŚR-IV.6341.1.16.2011 2011-08-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-18 2011-08-16 OŚR-IV.6341.2.31.2011 2011-08-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-13 2011-08-08 OŚR-II.6341.1.15.2011 2011-08-10 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-07 2011-07-29 OŚR.IV-6341.2.30.2011 2011-07-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-07-05 2011-07-21 OŚR-IV.6341.2.28.2011 2011-07-22 wydano decyzję
2011-06-30 2011-07-21 OŚR-IV.6341.1.14.2011 2011-07-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-29 2011-07-29 OŚR-IV.6341.2.29.2011 2011-07-29 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-28 2011-06-29 OŚR-IV.6341.3.3.2011 2011-07-01 wydano pismo
2011-06-21 2011-07-13 OŚR-IV.6341.2.27.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-17 2011-07-28 OŚR-II.6341.1.13.2011 2011-08-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-09 2011-07-07 OŚR-IV.6341.2.26.2011 2011-07-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-06 2011-06-29 OŚR-IV.6341.2.25.2011 2011-07-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-03 2011-06-22 OŚR-IV.6341.2.22.2011 2011-06-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-03 2011-06-29 OŚR-IV.6341.2.24.2011 2011-06-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-03 2011-06-30 OŚR-IV.6341.1.12.2011 2011-07-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-03 2011-06-29 OŚR-IV.6341.1.12.2011 2011-06-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-06-02 2011-06-29 OŚR-IV.6341.2.23.2011 2011-06-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-05-25 2011-06-28 OŚR-II.6341.1.10.2011 2011-06-30 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-05-25 2011-06-25 OŚR-IV.6341.3.3.2011 2011-06-24 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2011-05-19 2011-06-09 OŚR-IV.6341.2.20.2011 2011-06-13 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-05-19 2011-06-15 OŚR-IV.6341.2.21.2011 2011-06-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-05-11 2011-05-26 OŚR-IV.6341.2.19.2011 2011-05-30 wydano decyzję
2011-05-10 2011-06-20 OŚR-II.6341.1.9.2011 2011-06-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-05-04 2011-05-26 OŚR-IV.6341.1.8.2011 2011-05-27 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-28 2011-05-25 OŚR-IV.6341.2.18.2011 2011-05-25 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-26 2011-05-20 OŚR-IV.6341.2.17.2011 2011-05-24 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-18 2011-05-11 OŚR-IV.6341.2.16.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-12 2011-05-05 OŚR-IV.6341.2.14.2011 2011-05-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-11 2011-04-11 OŚR-IV.6341.1.2.1.2011 2011-04-14 wydano postanowienie
2011-04-08 2011-05-10 OŚR-IV.6341.2.15.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-04-04 2011-05-09 OŚR-II.6341.1.7.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-31 2011-05-09 OŚR-II.6341.1.6.2011 2011-05-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-28 2011-04-19 OŚR-IV.6341.2.13.2011 2011-04-22 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-24 2011-04-21 OŚR-II.6341.1.5.2011 2011-04-26 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-17 2011-04-13 OŚR-IV.6341.2.12.2011 2011-04-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-16 2011-04-15 OŚR-II.6341.1.4.2011 2011-03-28 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-14 2011-04-14 OŚR-II.6341.1.3.2011 2011-04-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-03-04 2011-03-28 OŚR-IV.6341.1.2.2011 2011-04-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-02-28 2011-04-05 OŚR-IV.6341.2.11.2011 2011-04-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-02-17 2011-03-14 OŚR-IV.6341.1.1.2011 2011-03-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-02-09 2011-03-09 OŚR.IV.6341.2.9.2011 2011-02-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-02-07 2011-02-07 OŚR-IV.632.1.1.2011 2011-02-09 przekazano wg właściwości
2011-02-04 2011-03-17 OŚR.-IV.6341.2.(6,7,8).2011 2011-03-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-01-21 2011-02-21 OŚR-IV.6341.2.3.2011 2011-02-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-01-17 2011-02-18 OŚR-IV.6341.2.4.2011 2011-02-18 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-01-11 2011-02-04 OŚR-IV.6341.2.2.2011 2011-02-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-01-05 2011-02-04 OŚR-IV.6341.2.1.2011 2011-02-08 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-12-30 2011-01-31 OŚR.IV-6223/36/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-29 2011-01-31 OŚR.II-6224/31/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-28 2011-03-22 OŚR.IV-6341.2.10.2011 2010-01-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-12-21 2011-01-28 OŚR.IV-6223/35/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-21 2011-01-13 OŚR.IV-6223/31/10 OŚR....32/10 OŚR....33/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-21 2011-01-26 OŚR.IV-6223/34/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-14 2011-01-10 OŚR.IV-6224/30/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-14 2010-12-15 OŚR.IV-6223-p/10/10 2010-12-15 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-12-10 2011-01-05 OŚR.IV-6223/29/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-09 2011-01-10 OŚR.IV-6223/28/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-07 2011-01-06 OŚR.IV-6223/27/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-06 2011-01-06 OŚR.IV-6223/30/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-03 2011-01-03 OŚR.IV-6223/25/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-12-02 2011-01-03 OŚR.IV-6223/26/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-11-26 2010-12-27 OŚR.II-6224/29/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-11-26 2010-11-29 OŚR.IV-6223-p/9/10 2010-11-29 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-11-17 2010-12-15 OŚR.IV-6223/24/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-11-10 2010-12-15 OŚR.II-6224/28/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-11-09 2010-12-14 OŚR.VI-6223/23/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-10-28 2010-12-14 OŚR.IV-6223/22/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-10-25 2010-11-03 OŚR.IV-6223-p/6/10 2010-11-03 zwrot wniosku - nie leży w kompetencjach Starosty
2010-10-14 2010-12-06 OŚR.II-6224/27/3/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-10-01 2010-10-28 OŚR.II-6224/25/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-09-30 2010-10-28 OŚR.II-6224/26/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-09-28 2010-10-22 OŚR.IV-6223/21/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-09-15 2010-10-08 OŚR.IV-6224/24/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-09-07 2010-09-28 OŚR.IV-6224/23/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-27 2010-09-21 OŚR.IV-6223/20/10 decyzja udzielenia zezwolenia
2010-08-16 2010-09-07 OŚR.IV-6223/19/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-13 2010-09-08 OŚR.II-6224/22/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-02 2010-08-31 OŚR.IV-6223/18/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-02 2010-08-30 OŚR.II-6224/20/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-02 2010-08-30 OŚR.II-6224/21/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-02 2010-08-30 OŚR.II-6244/20/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-08-02 2010-08-30 OŚR.II-6224/21/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-07-23 2010-08-23 OŚR.II-6224/19/2/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-07-22 2012-07-03 OŚR-IV.6341.2.46.2011 2012-07-04 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-07-07 2010-10-22 OŚR.IV-6223/21/10 2010-10-26 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-07-06 2010-08-04 OŚR.IV-6223/16/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-06-24 2010-07-16 OŚR.IV-6223/14/10 2010-07-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-06-22 2010-07-22 OŚR.II-6224/10/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-06-22 2010-07-16 OŚR.IV-6223/14/10 2010-07-16 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-06-21 2010-07-20 OŚR.IV-6223/15/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-06-14 2010-07-14 OŚR.IV-6224/18/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-06-01 2010-06-28 OŚR.IV-6223/12/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-05-20 2010-06-22 OŚR.II-6224/17/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-05-10 2010-06-02 OŚR.IV-6223/10/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-05-10 2010-06-02 OŚR.II-6223/11/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-05-05 2010-06-02 OŚR.II-6224/16/10 2010-06-02 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-04-30 2010-05-31 OŚR.IV-6223/9/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-29 2010-05-26 OŚR.II-6224/15/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-29 2010-04-29 OŚR.IV-6223/8/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-26 2010-05-26 OŚR.IV-6223/7/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-20 2010-05-18 OŚR.IV-6223/6/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-20 2010-07-08 OŚR.IV-6223/13/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-19 2010-10-08 OŚR.II-6224/14/2/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-08 2010-05-10 OŚR.II-6224/13/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-04-07 2010-05-05 OŚR.II-6224/11/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-03-31 2010-05-03 OŚR.IV-6223/5/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-03-24 2010-04-29 OŚR.II-6224/9/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-03-19 2010-08-03 OŚR.II-6224/10/10 wydano decyzję
2010-03-10 2010-04-12 OŚR.II-6224/8/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-03-09 2010-04-30 OŚR.IV-6223-p/1/10 2010-04-30 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-03-08 2010-04-07 OŚR.IV-6223/4//110 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-02-26 2010-04-01 OŚR.II-6224r/7/10 2010-04-01 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-02-24 2010-04-08 OŚR.II-6224/6/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-02-19 2010-03-30 OŚR.II-6224/2/2/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-02-16 2010-03-26 OŚR.IV-6223/3/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-02-03 2010-02-25 OŚR.IV-6223/2/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-02-02 2010-03-02 OŚR.II-6224/3/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-01-29 2010-01-28 wycofanie wniosku wycofanie wniosku
2010-01-26 2010-02-20 OŚR.II-6224r/3/10 2010-02-20 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-01-22 2010-03-19 OŚR.II-6224/5/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-01-21 2010-03-10 OŚR.II-6224/4/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-01-18 2010-02-19 OŚR.II-6224r/2/10 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2010-01-13 2010-02-05 OŚR.IV-6223/1/10 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2010-01-04 2010-10-15 OŚR.IV-6224/1/8/10 umorzono postępowanie
2009-12-22 2010-01-06 OŚR.IV-6223/51/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-27 2010-01-04 OŚR.II-6224/16/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-27 2010-01-04 OŚR.II-6224/17/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-27 2010-01-04 OŚR.II-6224/18/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-23 2009-12-17 OŚR.IV-6223/50/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-18 2009-12-11 OSR.IV-6224/15/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-11-03 2009-12-04 OŚR.IV-6223/49/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-30 2009-11-24 OŚR.IV-6223/47/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-26 2009-11-17 OŚR.IV-6223/45/09 2009-11-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2009-10-23 2009-12-03 OŚR.II-6224/14/1/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-23 2009-11-20 OŚR.IV-6223/46/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-16 2009-11-12 OŚR.IV-6223/44/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-12 2009-10-14 OŚR-6224/9/1/08/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-10-07 2009-10-29 OŚR.IV-6223/43/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-30 2009-10-02 OŚR.IV-6223-p/6/09 wniosek bezprzedmiotowy
2009-09-25 2009-10-26 OŚR.II-6224/13/1/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-23 2009-10-26 OSR.IV-6223/41/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-18 2009-10-29 OŚR.IV-6223/42/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-17 2009-12-04 OŚR.IV-6223/48/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-17 2009-10-13 OSR.II-6224/12/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-09-02 2009-10-01 OŚR.IV-6223/40/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-08-19 2009-09-15 OSR.IV-6223/39/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-30 2009-07-31 OŚR.IV-6223/33/09 decyzja uprawomocniła się
2009-07-30 2009-07-31 OŚR.IV-6223/34/09 decyzja uprawomocniła się
2009-07-30 2009-07-31 OŚR.IV-6223/35/09 decyzja uprawomocniła się
2009-07-30 2009-07-31 OŚR.IV-6223/36/09 decyzja uprawomocniła się
2009-07-30 2009-07-31 OŚR.IV-6223/37/09 decyzja uprawomocniła się
2009-07-23 2009-08-18 OŚR.IV-6223/32/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-07 OŚR.IV-6224/11/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-06 OŚR.IV-6223/25/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-11 OSR.IV-6223/27/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-11 OSR.IV-6223/28/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-11 OSR.IV-6223/29/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-11 OSR.IV-6223/30/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-15 2009-08-11 OSR.IV-6223/31/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-13 2009-08-04 OŚR.IV-6223/26/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-07 2009-07-30 OŚR.IV-6223/23/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-07-07 2009-07-30 OŚR.IV-6223/24/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-06-22 2009-07-23 OŚR.IV-6223-p/5/09 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2009-06-19 2009-07-13 OŚR.IV-6223/21/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-06-18 2009-07-13 OŚR.IV-6223/22/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-06-16 2009-08-14 OŚR.IV-6223/20/09 umorzono postępowanie
2009-06-16 2009-07-10 OŚR.IV-6223/19/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-06-16 2009-07-10 OŚR.IV-6223/18/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-06-08 2009-06-08 - przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-06-02 2009-07-14 OŚR.II-6224/10/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-05-25 2009-06-17 OŚR.IV-6223/16/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-05-19 2009-06-30 OŚR.IV-6223/38/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-05-15 2009-06-15 OŚR.IV-6223/15/09 decyzja uprawomocniła się
2009-05-14 2009-06-15 OŚR.II-6224/9/1/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-05-13 2009-05-15 OŚR.IV-6223/14/09 wydano decyzję
2009-05-08 2009-06-08 OŚR.II-6224/7/09 decyzja udzielenia pozwolenia
2009-05-08 2009-06-03 OSr.II-6224/6/09 decyzja uprawomocniła się
2009-05-08 2009-06-04 OŚR.IV-6224/8/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-04-22 2009-04-22 OŚR.IV-6223-p/4/09 wydano pismo
2009-04-21 2009-05-07 OŚR.IV-6223/12/09 decyzja uprawomocniła się
2009-04-17 2009-04-24 OŚR.IV-6223/13/09 wydano decyzję
2009-04-15 2009-08-06 OŚR.II-6223/25/09 2009-08-06 decyzja udzielenia pozwolenia
2009-04-15 2009-04-21 OŚR.IV-622-r/2/09 wydano pismo
2009-04-09 2009-05-06 OŚR.IV-6223/11/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-03-31 2009-05-25 OŚR.II-6224/5/3/09 decyzja uprawomocniła się
2009-03-23 2009-04-15 OŚR.IV-6223/10/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-03-18 2009-08-04 OŚR.IV-6224/9/07/3/09 przesłano odwołanie
2009-03-06 2009-04-02 OŚR.II-6224/4/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-03-03 2009-03-27 OŚR.IV-6224/3/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-02-25 2009-02-26 OŚR.IV-6223-p/2/09 przekazano organowi właściwemu do rozpatrzenia
2009-02-11 2009-03-03 OŚR.IV-6223/5/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-02-05 2009-02-10 OŚR.IV-6223/4/09 decyzja odmowna
2009-02-05 2009-03-16 OŚR.IV-6223/6/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-23 2009-03-04 OŚR.IV-6224/2/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-16 2009-02-10 OŚR.IV-6224/1/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-13 2009-02-06 OŚR.IV-6223/3/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-13 2009-02-06 OŚR.IV-6223/1/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-13 2009-02-06 OŚR.IV-6223/2/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2009-01-13 2009-04-03 OŚR.IV-621-0/2/09/3 przesłano odwołanie
2009-01-08 2009-01-09 OŚR.IV-6223/28/08/1/09 decyzja uprawomocniła się
2008-12-31 2009-04-06 OŚR.IV-6223/8/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-12-30 2009-01-30 OŚR.IV-6223/32/08 decyzja uprawomocniła się
2008-12-17 2009-03-18 OŚR.IV-6223/7/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-12-09 2009-01-09 OŚR.IV-6224-p/1/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-12-02 2009-01-05 OŚR.IV-6223/30/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-11-26 2008-12-29 OŚR.IV-6223/29/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-11-14 2008-12-18 OŚR.IV-6223/28/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-11-14 2008-12-15 OŚR.II-6224/12/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-11-14 2009-01-06 OŚR.IV-6223/31/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-11-07 2008-11-17 OŚR.IV-6223-p/13/08 sprawa załatwiona
2008-10-07 2009-04-08 OŚR.IV-6223/9/09 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-10-03 2008-10-28 OŚR.IV-6223/27/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-09-30 2009-01-05 OŚR.IV-6223/30/08 2009-01-05 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-09-19 2008-10-23 OŚR.II-6224/11/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-09-17 2008-09-22 OŚR.IV-6223-p/11/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-09-08 2008-10-03 OŚR.IV-6223/25/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-08-29 2008-09-23 OŚR.IV-6223/23/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-08-27 2008-09-23 OŚR.IV-6223/22/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-08-12 2008-09-09 OŚR.IV-6223/21/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-07-31 2008-09-09 OŚR.II-6224/10/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-07-28 2008-08-20 OŚR.II-6224/9/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-07-24 2008-09-05 OŚR.IV-6223/20/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-07-22 2008-09-02 OŚR.IV-6223/19/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-24 2008-07-24 OŚR.IV-6223/18/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-24 2008-06-30 OŚR.IV-6223-p/8/08 umorzono postępowanie
2008-06-23 2008-07-22 OŚR.II-6224/8/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-20 2008-07-16 OŚR.IV-6223/17/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-06-20 2008-09-30 OŚR.IV-6223/24/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-18 2008-07-18 OŚR.II-6224/7/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-17 2008-07-09 OŚR>II-6224/6/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-06-12 2008-06-23 OŚR.IV-6223/16/08 wydano decyzję
2008-06-05 2008-07-09 OŚR.II-6224/5/08 decyzja uprawomocniła się
2008-05-30 2008-06-30 wezwanie do uzupełnienia wniosku wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2008-05-28 2008-06-28 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2008-05-27 2008-06-27 wycofano wniosek wycofanie wniosku
2008-05-19 2008-06-12 OŚR.II-6224/4/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-05-14 2008-05-16 OŚR.IV-6223/13/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-05-13 2008-06-09 OŚR.IV-6223/14/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-04-15 2008-05-07 OŚR.IV-6223/12/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-04-02 2008-05-02 OŚR.II-6224/2/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-03-27 2008-04-23 OŚR.IV-6223/11/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-03-10 2008-04-22 OŚR.IV-6223/10/08 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2008-02-28 2008-03-28 - brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-02-26 2008-04-17 OŚR.IV-6223/8/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-02-20 2008-06-30 OŚR.IV-6223/15/08 utrzymanie w mocy zaskarż. dec. w całości
2008-02-13 2008-03-10 OŚR.II-6224/2/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-02-12 2008-03-17 OŚR.IV-6223/6/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-02-11 2008-03-18 OŚR.IV-6223/7/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-02-08 2008-03-05 OŚR.II-6224/1/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-01-28 2008-02-28 OŚR.IV-6223/5/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-01-17 2008-01-21 OŚR.IV-6223/4/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-17 2008-01-21 OŚR.IV-6223/3/08 wydano decyzję zmiany pozwolenia, dokumentacja do odbioru
2008-01-16 2008-02-16 - brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-01-04 2008-03-26 OŚR.IV-6223/9/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-01-04 2008-02-07 OŚR.IV-6223/2/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2008-01-04 2008-01-31 OŚR.IV-6223/1/08 decyzja udzielenia pozwolenia
2007-12-28 2008-01-02 OŚR.IV-6223/32/07/03 uchylenie decyji, do ponownego rozpatrzenia
2007-12-28 2007-12-31 OŚR.IV-6224/10/07/4 utrzymanie w mocy zaskarż. dec. w całości
2007-12-11 2007-12-11 OŚR.IV-6223/33/07 wydano decyzję
2007-12-11 2007-12-11 OŚR.IV-6223/34/07 decyzja uprawomocniła się
2007-12-05 2007-12-31 OŚR.IV-6223/36/07 decyzja udzielenia pozwolenia
2007-11-27 2007-12-28 OŚR.IV-6223/35/07 decyzja uprawomocniła się
2007-11-12 2007-11-13 OŚR.IV-6223/35/05/2/07 wydano pismo
2007-11-06 2008-04-07 OŚR.IV-6223/32/07/08 decyzja uprawomocniła się
2007-10-30 2007-11-29 OŚR.IV-6223/31/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-23 2007-11-16 OŚR.IV-6223/29/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-23 2007-11-16 OŚR.IV-6223/30/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-17 2007-11-09 OŚR.IV-6223/28/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-11 2007-11-09 OŚR.IV-6223/27/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-10 2007-11-07 OŚR.IV-6224/11/2007 decyzja uprawomocniła się
2007-10-05 2007-12-04 OŚR.IV-6224/10/07 Utrzymanie w mocy zask. dec.(po rozp. dec. sprzeciwu w DUW)
2007-10-04 2007-10-05 OŚR.IV-6223/25/07 decyzja uprawomocniła się
2007-10-02 2007-11-06 OŚR.IV-6224/9/07 decyzja uprawomocniła się
2007-09-28 2007-10-30 OŚR.IV-6223/26/07 decyzja uprawomocniła się
2007-09-26 2007-10-02 OŚR.IV-6223/16/07/1 wydano decyzję
2007-09-11 2007-10-11 - badanie kompletności wniosku
2007-09-06 2007-10-30 OŚR.II-6224/8/07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2007-08-29 2007-09-26 OŚR.IV-6223/23/07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2007-08-20 2007-09-20 OŚR.II-6224/7/07 decyzja uprawomocniła się
2007-08-01 2007-09-01 OŚR.IV-6223-p/6/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-07-31 2007-09-10 OŚR.IV-6223/21/07 decyzja uprawomocniła się
2007-07-31 2007-09-12 OŚR.IV-6223/22/07 udzielono pozwolenie wodnoprawne
2007-07-18 2007-08-18 OŚR.IV-6224/6/07 decyzja uprawomocniła się
2007-07-18 2007-09-10 OŚR.IV-6223/20/07 decyzja uprawomocniła się
2007-07-18 2007-08-18 OŚR.IV-6223-p/9/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-07-12 2007-10-05 OŚR.IV-6223/24/07 decyzja udzielenia pozwolenia
2007-07-12 2007-08-12 OŚR.IV-6223-p/3/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-07-11 2007-08-06 OŚR.IV-6223/17/07 decyzja uprawomocniła się
2007-07-05 2007-07-05 OŚR.IV-6223/16/07 wydano decyzję
2007-07-04 2007-08-06 OŚR.IV-6223/18/07 decyzja uprawomocniła się
2007-07-04 2007-08-03 OŚR.II-6224/5/07 decyzja uprawomocniła się
2007-06-26 2007-07-30 OŚR.IV-6223/15/07 decyzja uprawomocniła się
2007-06-22 2007-08-06 OŚR.IV-6223/19/07 decyzja uprawomocniła się
2007-06-22 2007-08-06 OŚR.IV-6223/19/07 decyzja uprawomocniła się
2007-06-05 2007-07-02 OŚR.IV-6223/14/07 decyzja uprawomocniła się
2007-05-30 2007-06-26 OŚR.IV-6223/13/07 decyzja uprawomocniła się
2007-05-28 2007-06-28 OŚR.II-6224-p/1/07 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2007-05-25 2007-05-30 OŚR.IV-6223/12/07 decyzja uprawomocniła się
2007-05-09 2007-05-30 OŚR.IV-6223/10/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-26 2007-05-21 OŚR.II-6224/4/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-26 2007-07-13 OŚR.IV-6223/9/07 umorzono postępowanie
2007-04-24 2007-05-17 OŚR.II-6224/3/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-13 2007-05-07 OŚR.IV-6223/7/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-12 2007-05-08 OŚR.IV-6223/8/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-10 2007-05-07 OŚR.IV-6223/6/07 decyzja uprawomocniła się
2007-04-10 2007-05-10 GK-PIK.702-6758/07 decyzja uprawomocniła się
2007-03-21 2007-05-10 OŚR.IV-6223/4/07 decyzja uprawomocniła się
2007-03-20 2007-04-20 OŚR.IV-6223/5/07 decyzja uprawomocniła się
2007-03-06 2007-04-06 OŚR.II-6224/1/07 decyzja uprawomocniła się
2007-03-02 2007-03-28 OŚR.IV-6223/3/07 decyzja uprawomocniła się
2007-02-22 2007-03-19 OŚR.IV-6223/2/07 decyzja uprawomocniła się
2007-01-05 2007-02-07 OŚR.IV-6223/1/07 decyzja uprawomocniła się
2007-01-05 2007-01-16 OŚR.IV-6223/1-p/07 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2006-12-28 2007-02-07 OŚR.IV-6223/47/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-21 2007-12-21 DT 400/OŚ-39/2006 wniosek bezprzedmiotowy
2006-12-20 2007-02-07 OŚR.IV-6223/46/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-18 2007-01-16 OŚR.II-6224/26/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-18 2007-02-07 OŚR.IV-6223/48/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-13 2007-01-05 OŚR.IV-6223/42/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-12 2006-12-30 OŚR.IV-6223/40/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-11 2007-01-17 OŚR.IV-6223/43/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-11 2007-01-11 OŚR.IV-6223/45/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-11 2007-01-17 OŚR.IV-6223/44/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-08 2007-01-03 OŚR.IV-6223/41/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-07 2006-12-13 OŚR.II.6224p/1/06 wydano pismo
2006-12-06 2006-12-29 OŚR.IV-6223/39/06 decyzja uprawomocniła się
2006-12-01 2007-01-05 OŚR.IV-6223/25/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-24 2006-12-18 OŚR.II-6223/23/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-24 2006-12-18 OŚR.II-6224/22/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-23 2006-12-21 OŚR.IV-6223/24/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-23 2006-12-19 OŚR.IV-6223/38/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-22 2006-12-18 OŚR.IV-6223/37/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-14 2006-12-11 OŚR.IV-6223/36/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-13 2006-12-07 OŚR.IV-6223/21/06 decyzja uprawomocniła się
2006-11-06 2006-11-29 OŚR.II-6224/20/06 decyzja uprawomocniła się
2006-10-25 2006-11-25 OŚR.IV-6223/34/06 decyzja uprawomocniła się
2006-10-25 2006-11-21 OŚR.IV-6223/35/06 decyzja uprawomocniła się
2006-10-25 2006-10-16 OŚR.IV-6223/33/2006 decyzja uprawomocniła się
2006-10-20 2006-11-21 OŚR.II-6224/18/06 decyzja uprawomocniła się
2006-10-20 2006-11-27 OŚR.II-6224/19/06 decyzja uprawomocniła się
2006-10-04 2006-10-06 OŚR.IV-622-r/36/06 udzielono informacji
2006-10-04 2006-11-04 OŚR.IV-6224/16/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2006-09-29 2006-11-07 OŚR.II-6224/17/06 decyzja uprawomocniła się
2006-09-14 2006-09-18 OŚR.IV-6224/14/06 wydano decyzję
2006-09-12 2006-11-02 OŚR.II-6224/15/06 decyzja uprawomocniła się
2006-09-05 2006-10-02 OŚR.IV-6223/32/06 decyzja uprawomocniła się
2006-08-21 2006-09-13 OŚR.IV-6224/12/06 umorzono postępowanie
2006-08-14 2006-09-14 OŚR.II-6224/13/06 decyzja uprawomocniła się
2006-08-09 2006-08-11 OŚR.II-6223-p/6/06 sprawa załatwiona
2006-07-24 2006-08-24 - badanie kompletności wniosku
2006-07-20 2006-07-24 OŚR.II-6224/11/06
2006-07-20 2006-08-20 DJ.DI.4620-10/40410/638/06
2006-07-17 2006-08-10 OŚR.IV-6223/30/06 utrzymanie w mocy zaskarż. dec. w całości
2006-07-13 2006-09-18 OŚR.II-6224/10/2006
2006-07-10 2006-08-10 OŚR.IV-9223/29/06 badanie kompletności wniosku
2006-06-29 2006-07-29 OŚR.IV-6223/28/06
2006-06-27 2006-07-03 OŚR.IV.6223/27/06
2006-06-23 2006-06-26 OŚR.IV-6224/9/06
2006-06-22 2006-07-22 OŚR.IV-6223/26/06
2006-06-12 2006-07-12 OŚR.IV-6223/25/06
2006-06-08 2006-06-30 OŚR.IV-6223/24/06
2006-06-02 2006-06-06 OŚR.IV-6223/23/06
2006-06-01 2006-07-01 Ldz. 13/2006
2006-05-31 2006-06-09 OŚR.IV-6223-p/5/06 wniosek bezprzedmiotowy
2006-05-31 2006-05-31 OŚR.IV-6223/20/06
2006-05-30 2006-06-30 OŚR.IV-6224/8/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2006-05-25 2006-06-25 OŚR.IV-736-r/15/06
2006-05-22 2006-06-22 OŚR.IV-6223/19/06
2006-05-19 2006-06-09 OŚR.II-6223/22/06
2006-05-17 2006-08-10 OŚR.IV-6223/29/06
2006-05-17 2006-06-09 OŚR.IV-6224/7/06
2006-05-16 2006-05-16 UG.KA PR/44/06
2006-05-15 2006-06-08 OSR.II-6224/6/06
2006-05-11 2006-05-11 NI-J-Zb Cieplice/ /06
2006-05-11 2006-05-30 OŚR.IV-6223/21/06
2006-05-05 2006-06-05 L.dz. 28/06 badanie kompletności wniosku
2006-04-28 2006-05-28 OŚR.IV-6223/19/06
2006-04-27 2006-05-27 OŚR.IV-6223/20/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2006-04-24 2006-04-24 OŚR.IV-6223/15/06
2006-04-21 2006-06-07 OŚR.II-6224/5/2006
2006-04-18 2006-04-26 OŚR.IV-6223/18/06
2006-04-14 2006-05-14 - badanie kompletności wniosku
2006-04-14 2006-05-18 OŚR.IV-6223/17/06
2006-04-13 2006-04-13 OŚR.IV-6223/14/06
2006-04-07 2006-05-10 OŚR.II-6224/4/2006
2006-04-06 2006-05-10 OŚR.IV-6223/16/06
2006-03-22 2006-04-26 OŚR.IV-6223/13/06
2006-03-14 2006-04-14 -
2006-03-14 2006-03-14 OŚR.IV-6223/11/06
2006-03-09 2006-03-10 OŚR.V-7642/18/06
2006-03-03 2006-04-03 OŚR.IV-763-r/8/06 wystąpiono o uzgodnienie z organem współdziałającym
2006-02-28 2006-03-28 OŚR.IV-6223/10/06
2006-02-21 2006-02-21 -
2006-02-13 2006-03-15 OŚR.IV-6224/3/06
2006-02-07 2006-03-01 OŚR.IV-6223/8/06
2006-02-07 2006-03-07 bn
2006-02-03 2006-03-03 OŚR.IV-6223/9/06
2006-02-01 2006-03-01 NI-J-501-23/1/2006
2006-01-30 2006-02-28 bn
2006-01-27 2006-01-30 OŚR.IV-736-r/4/06 sprawa załatwiona
2006-01-24 2006-02-22 OŚR.V-7642/14/06 wydano decyzję odmowy
2006-01-21 2006-02-20 OŚR.IV-6223/6/06
2006-01-20 2006-02-20 OŚR.IV-6223/5/06
2006-01-18 2006-03-02 OŚR.II-6224/2/2006
2006-01-13 2006-03-01 OŚR.VI-6223/7/06
2006-01-11 2006-04-21 OŚR.VI-6223-p/2/06
2006-01-04 2006-02-04 OŚR.II-6224/1/06
2005-12-14 2006-01-14 OŚR.IV-6223/43/05 decyzja uprawomocniła się
2005-12-14 2006-01-15 OŚR.IV-6223/1/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2005-12-05 2006-01-05 OŚR.IV-6223-p/16/05
2005-12-02 2006-01-02 OŚR.IV-6223/2/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2005-12-02 2006-01-02 OŚR.IV-6223/3/06 zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
2005-12-01 2006-01-02 OŚR.IV-6223/42/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-25 2005-12-25 OŚR.IV-6223-p/14/05
2005-11-22 2005-12-16 OŚR.II-6224/19/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-17 2005-12-17 OŚR.II-6224/18/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-16 2005-12-09 OŚR.II-6224/17/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-10 2005-12-12 OŚR.IV-6223/40/05 decyzja uprawomocniła się
2005-11-03 2005-11-30 OŚR.IV-6223/38/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-31 2005-11-30 OŚR.IV-6223/37/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-29 2006-04-13 OŚR.IV-6223/12/06
2005-10-27 2005-11-27 OŚR.IV-6223/12/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-27 2005-11-30 OŚR.IV-6223/36/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-26 2005-12-06 OŚR.II-6224/16/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-24 2005-11-21 OŚR.II-6224/15/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-17 2005-12-12 OŚR.IV6223/41/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-12 2005-11-16 OŚR.IV-6223/33/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-06 2005-11-02 OŚR.IV- 6223/32/05 decyzja uprawomocniła się
2005-10-06 2005-11-23 OŚR.II-6224/14/05 decyzja uprawomocniła się
2005-09-13 2005-10-12 OŚR.IV-6223/31/05 decyzja uprawomocniła się
2005-08-17 2005-11-30 OŚR.IV - 6223/35/05 decyzja uprawomocniła się
0000-00-00 2017-06-12 OŚR-IV.6341.2.21.2017 2017-05-23 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

corner   corner