logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2016 r.

l. w Kowarach, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze, punkt obsługiwany przez radców prawnych. Telefon: 730 736 942

poniedziałek , środa, czwartek  od godz.12 do godz.16.

wtorek i piątek od godz.8 do godz.12.

 

Poniedziałek

r.pr. Sylwia Borodyn

Wtorek

r.pr. Dagmara Mazur

Środa

r.pr. Bożena Kozak-Sroka

Czwartek

r.pr. Sebastian Moczydłowski

Piątek

r.pr. Sylwia Borodyn

===========================================================

2. w Mysłakowicach, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 2a, na I piętrze, w lokalu nr 107, punkt obsługiwany przez adwokatów.  Telefon:  756470815                                        

poniedziałek , wtorek, środa, czwartek piątek , od godz.9 do godz.13.

Poniedziałek

adw. Anna Dubicka

Wtorek

adw. Gracjana Andrejczuk

Środa

adw. Ewa Jaśkiewicz

Czwartek

adw. Roksana Dąbrowna-Siofer

Piątek

adw. Wojciech Witkowiak

===========================================================

3. w Jeleniej Górze, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15, na III piętrze, pokój nr 306 - punkt przeznaczony do obsługi przez Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie KRS: 0000337010. Telefon:  756473306                                 

poniedziałek , wtorek, czwartek, od godz.1130 do godz.1530. ( korekta, o czym niżej )

środa, od godz.1230 do godz.1630.(korekta, o czym niżej)

piątek,  od godz.1030 do godz.1430.( dzisiaj t. 9 grudnia br. nieczynny, korekta, o czym niżej)

adw. Marcin Bandura, adw. Maksymilian Bergtraum, adw. Marcin Molęda, r.pr. Katarzyna Gondurak-Chruściel, adw. Dariusz Wanat, adw. Aneta Bieniek

poniedziałek 13.06.2016 r. - 8:00 - 14:00 - 6 godzin.
piątek 17.06.2016 r. - 8:00 - 13:00 - 5 godzin.
środa 22.06.2016 r. - 11:30 - 16:30 - 5 godzin.
wtorek 27.12.2016 r. - 7:30 - 15:30 - 8 godzin.
czwartek 29.12.2016 r. - 7:30 - 15:30 - 8 godzin.
piątek 30.12.2016 r. - 7:30 - 15:30 - 8 godzin.

==========================================================

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w punkcie otrzymają:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej w tej sprawie na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/od-1-stycznia-2016-r/

Inne punkty w Jeleniej Górze

Nazwa dokumentu: Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 10:33:57
Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 10:33:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 09:55:12

Wersja do wydruku...

corner   corner