logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 


Podmiot

Telefon, fax,  e-mail, www, nr pokoju

Adres

Powiat Karkonoski
REGON 230821492
NIP 6112503548

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze
REGON 230826377
NIP 6112265072

Wykaz rachunków bankowych

Centrala: 75 64 73 100

75 75 26 419  fax

e-mail: sekretariat@powiatkarkonoski.eu strona www: www.powiatkarkonoski.eu  

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra

 

Starosta

Krzysztof Wiśniewski

75 64 73 110, II piętro

sekretariat@powiatkarkonoski.eu

Wicestarosta

Jarosław Kotliński

75 64 73 110,  II piętro

sekretariat@powiatkarkonoski.eu

 Członek Zarządu

Artur Smolarek

0-75 64 73 110, II piętro

sekretariat@powiatkarkonoski.eu

Sekretarz Powiatu

Ewa Lijewska-Małachowska

0-75 64 73 130  pokój nr 1.15

sekretariat.or@powiatkarkonoski.eu

Skarbnik Powiatu

Grażyna Bojęć

0-75 64 73 140 pokój nr 3.06

finansowy@powiatkarkonoski.eu

Główny Księgowy Starostwa

Dyrektor Wydziału Finansowego

Małgorzata Jarosz-Nowosielska

75 64 73 112 pokój nr 3.10

finansowy@powiatkarkonoski.eu

KOMÓRKI STAROSTWA:

 

 

1. Wydział Zarządzania        Kryzysowego i Spraw  Obronnych

 w tym:

-   Pełnomocnik Starosty    ds. ochrony informacji  niejawnych,

-   Powiatowe/Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego

75 64 73 104 lub  75 64 73 105;

75 64 73 235 fax

sekretariat.zko@powiatkarkonoski.eu

jeleniagora@czkw.wroc.pl

pokój nr 2.06; 2.07

75 64 73 108

75 75 264 19 fax

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

Całodobowa służba dyżurna

 75 64 73 108

2. Wydział Organizacyjny

Kancelaria ogólna I
ul. J Kochanowskiego 10

Kancelaria ogólna II
ul. Podchorążych 15

 

75 64 73 130; 75 64 73 120 pokój nr 1.11-1.14 oraz 1.02-1.05

pokój nr 8 tel. 75 64 73 125

pokój nr 1 tel. 75 64 73 126

sekretariat.or@powiatkarkonoski.eu

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

 

 

3. Wydział Finansowy

 

75 64 73 140

pokój nr 3.06-3.13

finansowy@powiatkarkonoski.eu

4. Biuro Rady Powiatu

 

75 64 73 230

pokój nr 2.03

brp@powiatkarkonoski.eu  

5. Wydział Komunikacji

75 64 73 202

parter

komunikacja@powiatkarkonoski.eu

6. Wydział Dróg Powiatowych

75 64 73 290

pokój 304-307 ul. Podchorążych 15

sekretariat.dp@powiatkarkonoski.eu

ul. Podchorążych 15

58-500 Jelenia Góra

 

 

7. Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

75 64 73 270  

pokój nr 122 ul. Podchorążych 15

architektura@powiatkarkonoski.eu

8. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

75 64 73 214

pokój nr 223 ul. Podchorążych 15

srodowisko@powiatkarkonoski.eu

9. Wydział Geodezji, Kartografii  

     i Gospodarki Nieruchomościami

75 64 73 228

pokój nr 221 ul. Podchorążych 15

geodezja@powiatkarkonoski.eu

10. Wydział Oświaty i Zdrowia

75 64 73 302

pokój nr 301 ul. Podchorążych 15

oswiata@powiatkarkonoski.eu

11. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

75 64 73 250

ul. J. Kochanowskiego 10

promocja@powiatkarkonoski.eu

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

 

 

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

75 64 73 111, ul. J. Kochanowskiego 10

prk@powiatkarkonoski.eul

13. Biuro Informatyki

75 64 73 240

pok. 3.17-3.18

bik@powiatkarkonoski.eu
 

14. Biuro Zamówień Publicznych

75 64 73 103

pokój nr 3.14

bzp@powiatkarkonoski.eu

 

Starosta lub Wicestarosta albo Członek Zarządu Powiatu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 1430 do 1630. Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków  od poniedziałku do czwartku  w godz. 730 - 1530, w piątek w godz. 730 - 1430.

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 56966
Nazwa dokumentu: Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Kubiak
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 09:35:49
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 09:35:49
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-23 14:35:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner