logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   minus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
      plus status prawny jednostki
      plus dokumenty szkolne
      plus organizacja szkoly
      plus finanse szkoły
      minus stypendia Prezesa Rady Ministrów
      minus stypendia Starosty Jeleniogórskiego
      plus stypendia Dyrektora Szkoły
      minus przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus rejestry i ewidencje
      minus wykaz przeprowadzonych kontroli
      minus przetargi
      minus Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

 

L.p.

 

 

 

Obszar audytu wewnętrznego

Rodzaj przeprowadzonych kontroli w latach 2003 – 2005

Temat kontroli (zakres + okres objęty kontrolą )

Czas trwania kontroli

 

 

Nazwa organu kontrolującego

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontrolowany obszar

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Rekontrola do prot. 270/HDM/02

Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych i magazynów

08.04.2003 – 08.04.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

2.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół z kontroli sanitarnej nr 275/HDM/03

Blok żywieniowy – badanie posiłków obiadowych i ich ocena

20.05.2003 – 20.05.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno - Gospodarczy

3.

 

 

 

 

 

 

Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II Gimnazjum złożonej do Kuratorium przez matkę uczennicy

10.07.2003 – 10.07.2003

 

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 

4.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

 

 

 

 

Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do roku szkolnego

18.08.2003 – 18.08.2003

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

 

 

5.

 

 

 

 

Badanie skargi dot. odwołania od oceny z zachowania uczennicy klasy II gimnazjum

25.09.2003 – 25.09.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Ustalenie terminu i harmonogramu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły

26.09.2003 – 26.09.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w J.Górze

Dyrektor Szkoły

7.

 

 

 

 

Mierzenie jakości pracy szkoły

26.10.2003 – 31.10.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

8.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej 664/HDM/03

Kontrola bloku żywieniowego

02.12.2003- 02.12.2003

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno - Gospodarczy

9.

 

 

 

Podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły, przekazanie raportu,  udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

08.12.2003 – 08.12.2003

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

 

 

10.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli zgodności i oceny stanu sanitarnego  zakładu żywienia zbiorowego nr 562/H2/04

Kontrola Stanu sanitarnego

06.04.2004 – 06.04.2004

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

 

 

11.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół Kontroli Sanitarnej nr 109/HDM/04

Kontrola środków chemicznych

06.04.2004 –06.04.2004

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

12.

 

 

 

 

 

 

Przegląd jesienny – start szkoły do nowego roku szkolnego 2004/2005. Diagnoza stanu przygotowań szkoły do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2004/2005. Monitoring rozpoznania zjawiska ???segregacji??? uczniów w szkole.

13.10.2004 – 13.10.2004

 

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  Delegatura w Jeleniej Górze

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 

13.

Księgowość

Kontrola gospodarki finansowej i przestrzegania procedur

1.Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne
2. Mechanizmy systemu kontroli finansowej
3. Stan kompletności urządzeń księgowych
4. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej
5. sprawozdawczość budżetowa
6. Gospodarka środkami pieniężnymi
7. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
8. Rozrachunki i roszczenia
9. Dochody budżetowe
10. Wydatki bieżące
11. Zaciąganie zobowiązań finansowych
12. Celowość dokonywania wydatków
13. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku
14. Finansowanie wydatków na poszczególne szkoły

15.11.2004 – 03.12.2004

 

 

Starostwo Powiatowe

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 

 

Główny Księgowy

14.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 567/05

Charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład

23.03.2005 – 23.03.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

15.

 

 

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 134/HDM/05

Kontrola kompleksowa

20.04.2005 – 20.04.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

16.

Zaopatrzenie i zamówienia publiczne

Protokół kontroli sanitarnej nr 322/HDM/05

Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego

23.08.2005 – 23.08.2005

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Jeleniej Górze

Dyrektor Szkoły

Wykaz kontroli za rok szkolny 2005/2006

 

lp

Obszar audytu wewnętrznego

Rodzaj przeprowadzonych kontroli

Temat kontroli

Czas trwania kontroli

Nazwa organu kontrolującego

Osoba kontrolująca

1

 

 

 

 

Przegląd jesienny, start szkoły w nowym roku szkolnym

23.09.2005

KO Wrocław, Delegatura w Jeleniej Górze

Waldemar Woźniak

2

 

 

 

 

Zewnętrzne mierzenie jakości nauczania języków obcych w liceum ogólnokształcącym

27.09.2005

KO Wrocław, Delegatura w Jeleniej Górze

Waldemar Woźniak

3

Księgowość

Kontrola finansowa 23/2006 z 16.05.2006

gospodarka finansowa za okres 01.01.05-30.04.06

18.05.06 – 24.05.06

Starosta Jeleniogórski

Krystyna Sos

4

Księgowość

430000 – 0954 – 655/06

prawidłowość naliczania stawek i innych składek i wpłat, do których zobowiązany jest zakład

02.06.06 – 08.06.06

O/ZUS Wałbrzych

Roman Czernik

5

Księgowość

259/2006

realizacja projektu stypendialnego finansowanego z UE na rok szkolny 2006/07

14.09.2006

Starostwo Powiatowe

Renata Dawiec

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4119
Nazwa dokumentu: wykaz przeprowadzonych kontroli
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Szehidewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Szehidewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Leszczawski Artur
Data wytworzenia informacji: 2005-10-17 08:37:27
Data udostępnienia informacji: 2005-10-17 08:37:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 13:22:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner