logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie Nr 6/16 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. turystyki i sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu
2. Ogłoszenie Nr 7/16 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. kontroli w Biurze Informatyki i Kontroli
3. Ogłoszenie Nr 1/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych
4. Ogłoszenie Nr 2/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki i Kontroli
5. Ogłoszenie Nr 3/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Geolog powiatowy
6. Ogłoszenie Nr 4/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych
7. Ogłoszenie Nr 5/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
8. Ogłoszenie Nr 6/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. nadzoru, kontroli i organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Wydziale Oświaty i Zdrowia
9. Ogłoszenie Nr 7/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. drogownictwa i administracyjnych w Wydziale Dróg Powiatowych
10. Ogłoszenie Nr 8/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. ekonomicznych i planowania w Wydziale Oświaty i Zdrowia
11. Ogłoszenie Nr 9/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki i Kontroli
12. Ogłoszenie Nr 10/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
13. Ogłoszenie Nr 11/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu państwa, ewidencji środków trwałych Powiatu Jeleniogórskiego i wyposażenia pracowników Starostwa w Wydziale Finansowym
14. Ogłoszenie Nr 1/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds.ochrony danych osobowych w Biurze Informatyki
15. Ogłoszenie Nr 2/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
16. Ogłoszenie Nr 3/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji
17. Ogłoszenie Nr 4/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
18. Ogłoszenie Nr 5/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Radca prawny
19. Ogłoszenie Nr 6/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
20. Ogłoszenie Nr 7/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. ochrony powietrza i gospodarowania odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
21. Ogłoszenie Nr 8/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej

 Ogłoszenia o naborze kandydatów do innych jednostek powiatowych należy szukać na stronach BIP tych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 114972
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze kandydatów do innych jednostek powiatowych należy szukać na stronach BIP tych jednostek
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-06-21 12:12:45
Data udostępnienia informacji: 2005-06-21 12:12:45
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-24 11:18:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner