logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie Nr 4/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. dróg i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg Powiatowych
2. Ogłoszenie Nr 5/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
4. Ogłoszenie Nr 6/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
5. Ogłoszenie Nr 7/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds.przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Ogłoszenie Nr 8/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu
7. Ogłoszenie Nr 9/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. budżetu powiatu, przekazywania danych do biuletynu informacji publicznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym
8. Ogłoszenie Nr 10/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale Komunikacji
9. Ogłoszenie Nr 11/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale Komunikacji
10. Ogłoszenie Nr 12/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz Biura w Biurze Rady Powiatu
11. Ogłoszenie Nr 13/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
12. Ogłoszenie Nr 14/20 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zastępca głównego księgowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
13. Ogłoszenie Nr 15/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. transportu i wykorzystania dróg w sposób szczególny w Wydziale Komunikacji
14. Ogłoszenie Nr 16/20 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Ilość odwiedzin: 179998

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner