logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
   plus Ogłoszenie Nr 1/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 2/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 3/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 4/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 5/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 6/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 7/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 8/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 9/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 10/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 11/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 12/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 13/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 14/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 15/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 16/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 17/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 18/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 19/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 20/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 21/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 22/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 23/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 1/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
   plus Ogłoszenie Nr 2/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie Nr 1/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
2. Ogłoszenie Nr 2/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. ochrony powietrza i gospodarowania odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Ogłoszenie Nr 3/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. transportu i wykorzystania dróg w sposób szczególny w Wydziale Komunikacji
4. Ogłoszenie Nr 4/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds.środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5. Ogłoszenie Nr 5/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Ogłoszenie Nr 6/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
7. Ogłoszenie Nr 7/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
8. Ogłoszenie Nr 8/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
9. Ogłoszenie Nr 9/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Dyrektor Biura Rady Powiatu Jeleniogórskiego
10. Ogłoszenie Nr 10/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. dróg i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg Powiatowych
11. Ogłoszenie Nr 11/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
12. Ogłoszenie Nr 12/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
13. Ogłoszenie Nr 13/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
14. Ogłoszenie Nr 14/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. dróg i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg Powiatowych
15. Ogłoszenie Nr 15/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
16. Ogłoszenie Nr 16/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. inżynierii ruch w Wydziale Dróg Powiatowych
17. Ogłoszenie Nr 17/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
18. Ogłoszenie Nr 18/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
19. Ogłoszenie Nr 19/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. nadzoru, kontroli i organizacji szkolnictwa ponadpodstawowego w Wydziale Oświaty i Zdrowia
20. Ogłoszenie Nr 20/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. dróg i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg Powiatowych
21. Ogłoszenie Nr 21/19 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Sekretarz Powiatu
22. Ogłoszenie Nr 22/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. dróg i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg Powiatowych
23. Ogłoszenie Nr 23/19 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. informatyki w Biurze Informatyki
24. Ogłoszenie Nr 1/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym
25. Ogłoszenie Nr 2/20 o wolnym stanowisku urzędniczym
Stanowisko ds. rozwoju powiatu i spraw społecznych w Wydziale Organizacyjnym

 Ogłoszenia o naborze kandydatów do innych jednostek powiatowych należy szukać na stronach BIP tych jednostek

Ilość odwiedzin: 148051
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gralik - Żmudzińska
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Kubiak
Data wytworzenia informacji: 2005-06-21 12:12:45
Data udostępnienia informacji: 2005-06-21 12:12:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 20:34:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner