logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
marzec 2010 8568
kwiecień 2010 25403
maj 2010 26665
czerwiec 2010 25168
lipiec 2010 22023
sierpień 2010 22125
wrzesień 2010 28540
październik 2010 28291
listopad 2010 35755
grudzień 2010 36494
styczeń 2011 34709
luty 2011 25136
marzec 2011 28574
kwiecień 2011 24273
maj 2011 25380
czerwiec 2011 26666
lipiec 2011 21540
sierpień 2011 21415
wrzesień 2011 19791
październik 2011 19510
listopad 2011 18878
grudzień 2011 17213
styczeń 2012 20242
luty 2012 20317
marzec 2012 21190
kwiecień 2012 22387
maj 2012 23485
czerwiec 2012 21111
lipiec 2012 24236
sierpień 2012 23739
wrzesień 2012 26453
październik 2012 29623
listopad 2012 28047
grudzień 2012 25569
styczeń 2013 25055
luty 2013 21538
marzec 2013 25374
kwiecień 2013 25467
maj 2013 27766
czerwiec 2013 21479
lipiec 2013 22993
sierpień 2013 22842
wrzesień 2013 23241
październik 2013 29212
listopad 2013 41107
grudzień 2013 31908
styczeń 2014 30116
luty 2014 28695
marzec 2014 35651
kwiecień 2014 32835
maj 2014 40980
czerwiec 2014 51601
lipiec 2014 29133
sierpień 2014 32820
wrzesień 2014 32907
październik 2014 39790
listopad 2014 41434
grudzień 2014 36867
styczeń 2015 32764
luty 2015 33877
marzec 2015 35879
kwiecień 2015 32656
maj 2015 35522
czerwiec 2015 35998
lipiec 2015 38346
sierpień 2015 41524
wrzesień 2015 37141
październik 2015 36039
listopad 2015 21323
grudzień 2015 26036
styczeń 2016 27091
luty 2016 30837
marzec 2016 39405
kwiecień 2016 36144
maj 2016 35619
czerwiec 2016 37535
lipiec 2016 33280
sierpień 2016 22769
wrzesień 2016 23457
październik 2016 29237
listopad 2016 39607
grudzień 2016 28650
styczeń 2017 30236
luty 2017 27029
marzec 2017 40875
kwiecień 2017 55100
maj 2017 56957
czerwiec 2017 44918
lipiec 2017 51514
sierpień 2017 40949
wrzesień 2017 49226
październik 2017 59327
listopad 2017 67224
grudzień 2017 65060
styczeń 2018 57322
luty 2018 36536
marzec 2018 49607
kwiecień 2018 45580
maj 2018 60741
czerwiec 2018 51060
lipiec 2018 51867
sierpień 2018 50217
wrzesień 2018 67790
październik 2018 77735
listopad 2018 70630
grudzień 2018 69491
styczeń 2019 71291
luty 2019 77430
marzec 2019 91977
kwiecień 2019 89437
maj 2019 87132
czerwiec 2019 102438
lipiec 2019 99357
sierpień 2019 95068
wrzesień 2019 94765
październik 2019 106318
listopad 2019 110125
grudzień 2019 124820
styczeń 2020 112645
luty 2020 121067
marzec 2020 114509
kwiecień 2020 122674
maj 2020 134173
czerwiec 2020 135919
lipiec 2020 121915
sierpień 2020 115302
wrzesień 2020 124969
październik 2020 148415
listopad 2020 125429
grudzień 2020 91967
styczeń 2021 123244
luty 2021 114303
marzec 2021 120483
kwiecień 2021 119489
maj 2021 135372
czerwiec 2021 122687
lipiec 2021 128989
sierpień 2021 110183
wrzesień 2021 113446
październik 2021 112250
listopad 2021 103478
Sumaryczna ilość odwiedzin: 7570120

Statystyki dzienne - listopad 2021

Dzień Odwiedzin Wykres
1 2533
2 2817
3 2844
4 2720
5 3064
6 4414
7 3156
8 2948
9 3523
10 3968
11 5513
12 2859
13 2880
14 3138
15 3465
16 3923
17 2962
18 3506
19 3105
20 2709
21 3277
22 3534
23 3596
24 4726
25 4142
26 3361
27 4335
28 3200
29 5928
30 1332
corner   corner