logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


STATUS POWIATU > Jednostki Powiatu

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Jednostki Powiatu Małgorzata Mroczkowska 2021-01-14 15:05:31
Jednostki Powiatu Małgorzata Mroczkowska 2019-03-07 11:59:50
Jednostki Powiatu Ewa Gralik - Żmudzińska 2018-12-05 15:06:22
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:26
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2018-09-18 08:48:19
Jednostki Powiatu Monika Urbanowicz 2017-01-13 09:32:30
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2016-09-08 10:53:29
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2016-07-01 13:11:34
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2016-04-29 09:29:14
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2016-04-29 09:27:45
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2015-08-25 08:35:25
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2015-07-01 13:27:11
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2015-07-01 13:26:42
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2015-02-09 13:14:39
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2014-09-23 13:29:36
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2014-08-13 11:05:16
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2014-07-02 15:02:49
Jednostki Powiatu WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2014-06-03 12:15:51
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2013-09-03 10:41:40
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2013-01-15 13:28:05
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2013-01-15 13:27:39
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2012-11-06 14:42:45
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2012-11-06 14:42:09
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2012-10-02 08:42:52
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2012-10-02 08:42:28
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2011-11-25 14:33:01
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2010-12-02 09:14:54
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2010-01-20 13:33:16
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-10-24 11:14:23
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-05-20 14:10:44
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-04-01 15:15:22
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-03-05 11:02:38
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-03-05 11:02:07
Jednostki Powiatu Urban Urszula 2009-02-02 12:13:51
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-09-08 14:44:55
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-09-08 14:44:25
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-09-08 14:41:56
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-09-08 14:40:40
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-03-10 13:48:29
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-01-02 10:22:01
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-01-02 10:21:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-01-02 10:18:05
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2008-01-02 10:16:23
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-10-08 14:21:37
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-10-08 14:17:18
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-09-05 12:53:28
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-09-05 12:50:29
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-05-14 11:07:16
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-05-04 13:41:34
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-05-04 13:39:33
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-04-27 08:19:24
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-04-27 08:13:27
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-02-03 14:18:33
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-02-03 13:53:10
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2007-02-03 13:50:49
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-11-08 11:34:12
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-11-08 11:31:57
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-10-20 14:58:08
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-10-20 14:43:50
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-10-20 14:41:10
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-08-10 14:23:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-08-10 14:21:36
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-04-06 08:38:19
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-03-17 14:47:19
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-03-17 14:36:46
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-01-03 13:07:20
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2006-01-03 13:05:36
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-10-20 13:27:09
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-10-20 13:26:16
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-10-20 13:24:40
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-09-05 13:57:42
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-09-05 13:57:01
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-09-05 13:54:02
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-09-05 13:52:47
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-04-05 13:11:11
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-04-05 13:09:48
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-03-01 09:12:50
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-03-01 09:11:45
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-03-01 09:08:29
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-02-11 08:07:09
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WÅ‚odzimierz SÅ‚odkiewicz 2005-02-01 09:24:53
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2005-02-01 09:23:42
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-12-30 11:45:13
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-12-30 11:44:24
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-12-30 11:41:28
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-12-30 11:39:13
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-12-20 13:43:16
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-17 09:52:21
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-17 09:51:23
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:09:27
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:07:39
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:03:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:02:46
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:01:20
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 13:00:12
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:59:01
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:57:34
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:56:47
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:53:31
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:52:22
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-11-16 12:51:57
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-10-26 11:43:20
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-10-08 12:17:46
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-10-08 12:16:52
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-27 11:51:09
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-27 11:50:10
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-20 14:07:16
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-20 14:06:25
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-20 14:02:20
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-20 14:00:18
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-09-20 13:58:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-30 13:38:16
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-30 13:35:20
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-30 13:32:48
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-16 13:11:21
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-08-16 13:07:59
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-08-16 13:07:32
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-08-16 13:05:27
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-08-05 15:04:58
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 15:04:40
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 15:04:08
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 15:01:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 15:01:00
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 14:58:33
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 14:56:51
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-08-05 14:55:57
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-07-06 09:37:12
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-07-06 09:36:36
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-07-06 09:26:27
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-05-04 10:17:47
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-05-04 10:09:15
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-05-04 10:07:37
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Urban Urszula 2004-04-13 10:55:30
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-04-13 10:47:02
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-04-13 10:32:32
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-03-22 16:04:30
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-03-22 15:59:00
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-27 15:34:47
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-27 15:32:12
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-27 15:31:12
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-27 15:28:32
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-26 15:15:09
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2004-01-26 15:03:52
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2003-12-03 11:42:03
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2003-11-14 09:56:14
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego WiesÅ‚aw Lorens 2003-10-09 19:39:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:44:02
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:42:17
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:41:46
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:39:00
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:35:41
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:33:42
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:29:05
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:26:09
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-17 13:25:44
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-11 12:29:49
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-11 12:29:28
Jednostki organizacyjne Powiatu JeleniogÃłrskiego Lorens 2003-09-11 12:29:13

Wersja do wydruku...

corner   corner