logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   plus Konsultacje programów współpracy
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
   plus Sprawozdania z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przedstawione poniżej zestawienie stowarzyszeń i ich jednostek terenowych w powiecie nie uwzględnia uczniowskich klubów sportowych, których wykaz jest dostępny pod adresem powiat.jeleniogorski.sisco.info/

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-06-18 12:20:40 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 16 czerwca 2015r. (756.50 kB)
2015-06-30 10:15:02 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 30 czerwca 2015r. (760.50 kB)
2015-09-10 13:45:11 - 10:15:02 Wykaz stowarzyszeń na dzień 10 września 2015r. (734.50 kB)
2015-10-19 12:58:09 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 października 2015r. (737.00 kB)
2015-11-24 13:31:57 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 23 listopada 2015r. (740.00 kB)
2015-12-15 15:00:59 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 15 grudnia 2015r. (743.50 kB)
2016-01-19 12:13:16 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 stycznia 2016r. (743.50 kB)
2016-01-27 14:28:30 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 27 stycznia 2016r. (745.50 kB)
2016-02-17 10:18:19 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 17 lutego 2016r. (747.50 kB)
2016-02-19 10:12:14 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 19 lutego 2016r. (749.50 kB)
2016-03-22 10:02:56 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 22 marca 2016r. (753.50 kB)
2016-05-11 12:31:18 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 11 maja 2016r. (756.00 kB)
2016-06-28 10:09:25 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 28 czerwca 2016r. (759.00 kB)
2016-07-04 14:39:34 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 4 lipca 2016r. (761.00 kB)
2016-09-09 14:27:34 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 9 września 2016r. (763.00 kB)
2016-10-04 10:34:56 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 4 października 2016 r. (764.50 kB)
2016-11-08 10:27:03 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 7 listopada 2016 r (767.00 kB)
2016-11-22 11:19:08 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 22 listopada 2016 r. (772.00 kB)
2016-11-30 13:01:45 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 30 listopada 2016 r. (775.00 kB)
2016-12-08 14:01:11 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 8 grudnia 2016 r. (776.00 kB)
2017-01-13 08:27:06 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 12 stycznia 2017 r. (781.50 kB)
2017-01-20 13:15:45 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 20 stycznia 2017 r. (783.50 kB)
2017-02-07 08:23:07 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 3 lutego 2017 r. (781.00 kB)
2017-02-21 13:16:43 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 21 lutego 2017 r. (784.00 kB)
2017-04-13 14:48:23 - Wykaz stowarzyszeń na dzień 13 kwietnia 2017 r. (785.50 kB)
2017-07-06 09:07:38 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 26 maja 2017 r. (787.50 kB)
2017-11-08 12:27:02 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 16 października 2017 r. (787.00 kB)
2017-12-20 10:14:42 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 grudnia 2017 r. (814.00 kB)
2018-01-12 10:50:55 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 12 stycznia 2018 r. (814.50 kB)
2018-01-19 12:04:24 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 19 stycznia 2018 r. r. (817.50 kB)
2018-01-23 09:26:51 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 23 stycznia 2018 r. (820.00 kB)
2018-04-12 11:51:53 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 12 kwietnia 2018 r. (831.50 kB)
2018-05-22 11:45:30 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 maja 2018 r. (867.50 kB)
2018-05-23 15:32:33 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzien 23 maja 2018 r. (870.00 kB)
2018-06-18 12:30:14 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 czerwca 2018 r. (162.28 kB)
2018-07-02 12:39:15 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 02 lipca 2018 r. (162.72 kB)
2018-07-11 14:24:17 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 lipca 2018 r. (167.32 kB)
2018-07-31 09:27:10 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 31 lipca 2018 r. (169.07 kB)
2018-09-11 12:13:28 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 września 2018 r. (174.19 kB)
2018-09-20 12:45:16 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 września 2018 r. (175.21 kB)
2018-11-05 11:39:42 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 05 listopada 2018 r. (178.74 kB)
2018-11-23 09:15:44 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 23 listopada 2018 r. (181.37 kB)
2018-12-18 13:26:43 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 grudnia 2018 r. (182.39 kB)
2019-03-04 13:36:52 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 31 grudnia 2018 r. (186.65 kB)
2019-03-08 12:31:05 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 8 marca 2019 r. (187.58 kB)
2019-03-18 12:34:49 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 marca 2019 r. (193.71 kB)
2019-03-29 13:16:52 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 29 marca 2019 r. (275.94 kB)
2019-05-24 11:26:05 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 24 maja 2019 r. (279.80 kB)
2019-06-06 13:37:19 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 6 czerwca 2019 r. (280.84 kB)
2019-07-31 09:19:51 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 31 lipca 2019 r. (281.96 kB)
2019-09-05 13:25:11 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 5 września 2019 r. (285.99 kB)
2019-09-11 13:17:13 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 września 2019 r. (289.74 kB)
2019-09-23 09:58:28 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 września 2019 r. (290.49 kB)
2019-10-01 14:21:27 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 1 października 2019 r. (292.79 kB)
2019-10-09 15:34:43 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 9 października 2019 r. (292.91 kB)
2019-11-22 12:35:19 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 22 listopada 2019 r. (292.16 kB)
2019-11-26 15:10:49 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 26 listopada 2019 r. (291.00 kB)
2019-12-13 11:09:14 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 13 grudnia 2019 r. (296.71 kB)
2019-12-18 13:36:58 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 grudnia 2019 r. (297.81 kB)
2020-01-27 10:22:16 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 27 stycznia 2020 r. (308.27 kB)
2020-03-13 13:43:37 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 13 marca 2020 r. (309.94 kB)
2020-04-01 11:46:28 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 1 kwietnia 2020 r. (1.94 MB)
2020-04-30 09:42:10 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 30 kwietnia 2020 r. (1.95 MB)
2020-05-20 08:41:06 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 20 maja 2020 r. (1.96 MB)
2020-05-27 16:06:21 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 27 maja 2020 r. (1.96 MB)
2020-06-04 10:22:56 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 4 czerwca 2020 r. (1.99 MB)
2020-09-02 15:43:46 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 2 września 2020 r. (317.44 kB)
2020-09-23 10:02:32 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 23 września 2020 r. (322.85 kB)
2020-10-29 14:11:54 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 28 października 2020 r. (321.87 kB)
2020-12-09 12:08:13 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 9 grudnia 2020 r. (2.02 MB)
2021-01-07 10:05:22 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 1 stycznia 2021 r. (325.79 kB)
2021-01-18 08:08:37 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 13 stycznia 2021 r. (361.21 kB)
2021-02-12 11:47:21 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 12 lutego 2021 r. (359.26 kB)
2021-03-25 11:27:21 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 25 marca 2021 r. (1.95 MB)
2021-05-11 13:06:13 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 11 maja 2021 r. (1.96 MB)
2021-05-18 10:59:28 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 18 maja 2021 r. (1.96 MB)
2021-09-07 12:01:30 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 7 września 2021 r. (1.96 MB)
2021-09-09 10:02:32 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 9 września 2021 r. (1.96 MB)
2021-09-13 10:03:03 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 13 września 2021 r. (1.97 MB)
2021-09-22 08:51:18 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 22 września 2021 r. (1.97 MB)
2021-09-28 09:43:51 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzien 28 września 2021 r. (1.97 MB)
2021-10-12 11:37:18 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 12 października 2021 r. (1.98 MB)
2021-11-25 11:40:33 - Wykaz organizacji pozarządowych - na dzień 25 listopada 2021 r. (1.99 MB)

Ilość odwiedzin: 14811
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Chabros
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Chabros
Osoba, która wprowadzała dane: Marzena Chabros
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 13:16:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-25 11:41:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner