logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


WITAMY

NA PODMIOTOWEJ ARCHIWALNEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

POWIATU KARKONOSKIEGO

stona aktualizowana do końca 2021 roku

LINK DO AKTUALNEJ PODMIOTOWEJ STRONY BIP

WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE

RZECZPOSPOLITA POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

WAŻNY KOMUNIKAT Starosty Karkonoskiego w sprawie funkcjonowania Starostwa w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA od 1 stycznia 2022 r.

Zapisy on-line na nieodpłatną pomoc prawna

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

PROGRAMY POMOCOWE I DZIAŁANIA REALIZOWANE
NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI


 

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym  obowiązuje następujący rozklad czasu pracy:

  1. poniedziałek, wtorek i czwartek    - 730 - 1530
  2. środa                                             - 730 - 1630
  3. piatek                                            - 730 - 1430

Wyjątki: Wydział Komunikacji,Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne
 

Obszary zagrożenia powodziowego


   Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej, a organy te są zobowiązane do udostępnienia informacji jawnych  w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek  http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=477
 

 Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1 po:

1.      zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu,
2.  przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej;
3.      zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy.
 
   Widok na Śnieżkę-fot.Piotrowski Mariusz

Infolinia  Rzecznika Praw Obywatelskich
http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Fundacja Wspomagania Wsi

Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce

Serwis dla kierowców

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

corner   corner