logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce: pytania i odpowiedzi
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sprawy do załatwienia - Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyData statusuStatus
2017-10-17 2017-12-17 - 2017-10-17 badanie kompletności pisma
2017-10-02 2017-10-18 OŚR.6220.7.2017.MŻ 2017-10-02 umorzono postępowanie
2017-05-31 2017-06-02 OŚR.V. 6220.5.2017 2017-05-31 wydano decyzję
2017-05-23 2017-05-29 OŚR.V.6220.4.2017 2017-05-23 wydano decyzję
2017-04-13 2017-05-22 OŚR.V.6220.3.2017 2017-04-13 wydano decyzję
2017-02-13 2017-03-13 OŚR.V.6220.2.2017 2017-02-13 wycofanie wniosku
2017-01-18 2017-01-19 OŚR.V.6220.1.2017 2017-01-18 wydano decyzję
2016-10-12 2016-11-09 OŚR.V.6220.6.2016 2016-10-12 wydano decyzję
2016-10-04 2016-11-04 OŚR.V.6220.5.2016 2016-10-04 wydano decyzję
2016-05-06 2016-05-22 bez numeruOŚR-II.6220.2.2016 2016-05-06 Uchylenie decyzji na wniosek inwestora
2016-04-06 2016-05-06 bez numeru 2016-04-04 badanie kompletności pisma
2015-12-18 2016-01-18 bez numeru 2016-01-25 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2015-12-11 2016-01-11 OŚR-II.6220.1.2015 2016-01-15 wydano postanowienie
2014-11-14 2014-11-21 OŚR-II.6220.7.2014 2014-11-21 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-07-01 2014-08-01 OŚR-II.6220.6.2014 2014-08-01 umorzono postępowanie
2014-04-10 2014-05-09 OŚR-II.6220.4.2014 2014-05-15 decyzja udzielenia pozwolenia
2014-01-28 2014-02-28 OŚR-II.6220.2.2014 2014-02-12 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-01-28 2014-02-28 OŚR-II.6220.3.2014 2014-02-12 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2014-01-13 2014-03-18 OŚR-II.6220.1.2014 2014-03-18 wycofanie wniosku
2013-11-25 2013-12-12 OŚR-II.6220.7.2013 2013-12-12 wydano decyzję
2013-11-14 2014-01-16 OŚR-II.6220.6.2013 2014-01-16 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2013-10-18 2013-11-18 OŚR-II.6220.5.2013 2013-10-30 wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku
2013-06-26 2013-08-08 OŚR-II.6220.3.2013 2013-08-09 decyzja udzielenia pozwolenia
2013-04-24 2013-05-07 OŚR-II.6220.2.2013 2013-05-08 wydano decyzję
2012-12-19 2013-01-02 OŚR-II.6220.6.2012 2013-01-07 wydano decyzję
2012-11-26 2012-12-14 OŚR-II.6220.5.2012 2012-12-14 wydano decyzję
2012-11-19 2012-12-10 OŚR-II.6220.4.2012 2012-12-11 decyzja udzielenia pozwolenia
2012-08-01 2012-09-19 OŚR-II.6220.3.2012 2012-10-04 wydano decyzję
2012-06-29 2012-07-26 OŚR-II.6220.2.2012 2012-08-01 decyzja udzielenia pozwolenia
2011-02-07 2011-02-17 OŚR-II.6220.1.2011 2011-02-17 decyzja udzielenia pozwolenia
2010-12-20 2011-01-17 OŚR.II-7644/78/10 wydano decyzję
2010-04-20 2010-05-20 OSR.II-7644/39/10 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2010-03-16 2010-04-16 OŚR.II-7644/17/10 wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2008-12-12 2009-01-09 OŚR.II-7644/65/08 decyzja uprawomocniła się
2008-12-03 2009-01-29 OŚR.II-7644/60/08 decyzja uprawomocniła się
2008-07-30 2008-08-30 bez rozpatrzenia brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-05-15 2008-06-15 bez rozpatrzenia brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-05-05 2008-06-05 bez rozpatrzenia wniosek bez rozpatrzenia, nie uzupełniono w terminie
2008-04-01 2008-05-01 OŚR.II-7644/14/08 brak uzupełnienia w terminie, wniosek bez rozpatrzenia
2008-01-10 2008-01-24 OŚR.II-7644/4/08 decyzja uprawomocniła się
2007-11-20 2007-12-20 OŚR.II-7644/32/07 decyzja uprawomocniła się
2006-12-14 2007-01-05 OŚR.II-7644/82/06/07 wniosek bezprzedmiotowy
2006-10-30 2006-12-28 OŚR.II-7644/74/1/06 2012-03-01 wydano decyzję
2006-10-13 2006-11-20 OŚR.II-7644/70/06 decyzja uprawomocniła się
2006-08-02 2006-08-21 OŚR.II-7644/56/1/06 decyzja uprawomocniła się
2006-03-28 2006-05-17 OŚR.II-7644/122/06
2005-11-25 2005-12-08 OŚR.II-7644/50/1/05 decyzja uprawomocniła się

corner   corner