logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 


Podmiot

Telefon, fax,  e-mail, www, nr pokoju

Adres

Powiat Jeleniogórski

REGON 230821492

NIP 6112503548

Starostwo Powiatowe 

w Jeleniej Górze

REGON 230826377

NIP 6112265072

Nr rachunków bankowych (wykaz)

 

Centrala: 75 64 73 100

75 75 26 419  fax

e-mail: sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl strona www: www.powiat.jeleniogorski.pl  

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra

 

Starosta

Krzysztof Wisniewski

75 64 73 110, I piętro

sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl

Wicestarosta

Jarosław Kotliński

75 64 73 110,  I piętro

sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl

 Członek Zarządu

Artur Smolarek

0-75 64 73 110, I piętro

sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl

Skarbnik Powiatu

Grażyna Bojęć

0-75 64 73 140 pokój nr 36

finansowy@powiat.jeleniogorski.pl

Sekretarz Powiatu

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

0-75 64 73 130  pokój nr 22

organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl

Główny Księgowy Starostwa

Dyrektor Wydziału Finansowego

Maria Wołodźko

75 64 73 112 pokój nr 37

finansowy@powiat.jeleniogorski.pl

KOMÓRKI STAROSTWA:

 

 

1. Wydział Zarządzania        Kryzysowego i Spraw  Obronnych

 w tym:

-   Pełnomocnik Starosty    ds. ochrony informacji  niejawnych,

-   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

75 64 73 104

lub

75 64 73 105

75 64 73 235 fax

jeleniagora@czkw.wroc.pl

pokój nr 29

75 64 73 108

75 75 264 19 fax

 

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

Całodobowa służba dyżurna

 75 64 73 108

2. Wydział Organizacyjny

75 64 73 130

pokój nr 22

organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wydział Finansowy

 

75 64 73 140

pokój nr 35

finansowy@powiat.jeleniogorski.pl

4. Biuro Rady Powiatu

 

75 64 73 230

pokój nr 25

brp@powiat.jeleniogorski.pl  

 

5. Wydział Rozwoju i Obsługi

    Technicznej

w tym:

     Kancelaria ogólna Kochanowskiego 10

     Kancelaria Podchorążych 15

     pokój nr 1 tel. 75 64 73 126

 

75 64 73 120

pokój nr 1.03

rot@powiat.jeleniogorski.pl

pokój nr 8 tel. 75 64 73 125

 

 

 

6. Wydział Komunikacji

75 64 73 202

parter

komunikacja@powiat.jeleniogorski.pl

7. Wydział Dróg Powiatowych

75 64 73 290

pokój nr 17

wdp@powiat.jeleniogorski.pl

8. Wydział Architektury,  

    Budownictwa i Gospodarki  

    Przestrzennej

75 64 73 270  

pokój nr 122

architektura@powiat.jeleniogorski.pl

 

 

 

 

ul. Podchorążych 15

58-508 Jelenia Góra

9. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

75 64 73 214

pokój nr 223

srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl

10. Wydział Geodezji, Kartografii  

     i Gospodarki Nieruchomościami

 

75 64 73 228

pokój nr 221

geodezja@powiat.jeleniogorski.pl

11. Wydział Oświaty i Zdrowia

75 64 73 302

pokój nr 301

oswiata@powiat.jeleniogorski.pl

12. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

75 64 73 250

promocja@powiat.jeleniogorski.pl

13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

75 64 73 111

prk@powiat.jeleniogorski.pl

14. Biuro Informatyki

75 64 73 240

bik@powiat.jeleniogorski.pl
 

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

16. Biuro Zamówień Publicznych

75 64 73 103

pokój nr 15

bzp@powiat.jeleniogorski.pl

 

Starosta lub Wicestarosta albo Członek Zarządu Powiatu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 1430 do 1630. Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku, w godz. 730 - 1530

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 09:35:49
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 09:35:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-09 08:37:12

Wersja do wydruku...

corner   corner