logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zamówienia publiczne: 2018 > grudzień > 2018-12-03
Rozeznanie cenowe do 10.000 euro pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (BZP.272.2.52.2018)

Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (znak sprawy: BZP.272.2.52.2018)

 

UWAGA: W związku z otrzymanym zapytaniem, dotyczącym możliwości skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcy, uprzejmie informujemy, że w dokumentacji postępowania nie występuje żadne zastrzeżenie Zamawiającego, że przedmiot zamówienia nie może być realizowany przy pomocy podwykonawców. Nie jest też wprost wyrażone takie dopuszczenie. Jednakże, brak doprecyzowania przez Zamawiającego zapisów odnośnie zakazu powierzania przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, przyjąć należy jako brak takiego zakazu. Niezależnie od powyższego, przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osobę, którą Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym, posiadającą wymagane zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). Osoba ta może być pracownikiem Wykonawcy, jak również jego podwykonawcą. W tym zakresie Zamawiający nie ogranicza form stosunków prawnych Wykonawcy z osobami, które w jego imieniu realizować będą przedmiot zamówienia. W przypadku zgłoszenia przez wybranego Wykonawcę podwykonawcy, Zamawiający wprowadzi do umowy dodatkowe zapisy  regulujące te kwestie.

Urszula Kasica (10.12.2018 r.)

Ilość odwiedzin: 33
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maras
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Maras
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maras
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 14:06:58
Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 14:06:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 14:14:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner