logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zamówienia publiczne: 2017 > styczeń > 2017-01-20
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro pn.: "Nadzór nad realizacją projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim"

Postępowanie prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Nadzór nad realizacją projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" (na referencyjny postępowania: BZP.272.2.75.2016)

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

2017-01-20 15:08:27 - Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty (BZP.272.2.75.2016) (24.17 MB)
2017-01-20 15:10:00 - Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego (BZP.272.2.75.2016) (216.50 kB)
2017-01-20 15:11:26 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego (177.63 kB)
2017-01-20 15:11:57 - Projekt umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego (441.52 kB)
2017-01-20 15:12:35 - Wykaz usług - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego (174.97 kB)
2017-01-20 15:13:30 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego (214.50 kB)
2017-01-20 15:14:58 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego (194.00 kB)
2017-01-24 12:17:52 - Informacja z dnia 24.01.2017 r. o udostępnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu - na wniosek (BZP.272.2.75.2016) (595.67 kB)
2017-01-24 12:22:06 - Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu pn.: Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim (4.07 MB)
2017-01-27 10:03:31 - Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego z dnia 27.01.2017 r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (768.81 kB)
2017-01-27 10:13:23 - ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANACH Z DNIA 27.01.2017 R. (BZP.272.2.75.2016) (22.59 MB)
2017-01-30 10:37:20 - Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego z dnia 30.01.2017 r. (7.12 MB)
2017-01-30 10:45:44 - ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANACH Z 27 i 30 STYCZNIA 2017 R. (BZP.272.2.75.2016) (23.56 MB)
2017-01-30 10:46:24 - FORMULARZ OFERTOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) PO ZMIANACH Z DNIA 30.01.2017 R. (219.50 kB)
2017-01-30 10:46:50 - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) PO ZMIANACH Z DNIA 30.01.2017 R. (215.50 kB)
2017-01-31 15:32:25 - Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego z dnia 31.01.2017 r. (2.79 MB)
2017-01-31 15:37:30 - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) PO ZMIANACH Z 30 I 31 STYCZNIA 2017 R. (216.50 kB)
2017-01-31 15:39:27 - ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANACH Z 27, 30 i 31 STYCZNIA 2017 R. (BZP.272.2.75.2016) (24.05 MB)
2017-02-07 15:25:28 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 07.02.2017 R. (BZP.272.2.75.2016) (733.97 kB)
2017-03-30 15:18:55 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.03.2017 r. (1.38 MB)
2017-04-03 15:23:49 - Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 03.04.2017 r. (1.71 MB)

Ilość odwiedzin: 529
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kasica
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kasica
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kasica
Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 15:00:03
Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 15:00:03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 15:24:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner