logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
minus Budżet i majątek Powiatu
   minus Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
      minus Uchwały budżetowe
      minus Zmiany w budżecie
         minus Uchwałami Rady Powiatu
         minus Uchwałami Zarządu Powiatu
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
      minus Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
      plus Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok
   minus Dysponowany majątek
   minus Dług publiczny
   minus Ciężary publiczne
   minus Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
   minus Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
   plus Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
   minus Projekt budżetu powiatu na 2016 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok wraz z projektem WPF.
   minus Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z projektem WPF
   minus Projekt budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok wraz z projektem WPF
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-04-16 13:22:10 - Autopoprawki do budżetu na 2004 rok - Uchwała Nr 61/181/04 z 10.02.2004 r. (51.50 kB)
2004-04-16 13:38:04 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/181/04 (224.50 kB)
2004-04-16 13:42:22 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/181/04 (507.00 kB)
2004-04-16 13:49:38 - Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 61/181/04 (53.50 kB)
2004-04-16 13:51:42 - Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 61/181/04 (46.00 kB)
2004-04-16 13:58:05 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/181/04 (43.50 kB)
2004-04-16 14:00:40 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/181/04 (141.50 kB)
2004-04-16 14:06:33 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 61/181/04 (90.50 kB)
2004-04-16 14:11:10 - Układ wykonawczy budżetu powiatu na 2004 rok - Uchwała Nr 66/197/04 z dn.16.03.2004r. (30.50 kB)
2004-04-16 14:23:46 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/197/04 (224.50 kB)
2004-04-16 14:27:18 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/197/04 (507.00 kB)
2004-04-16 14:30:40 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66/197/04 (43.50 kB)
2004-04-16 14:32:29 - Załącznik Nr 4 do Uchwały 66/197/04 (141.50 kB)
2004-04-16 14:34:30 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 66/197/04 (90.50 kB)
2004-04-16 14:39:13 - Zmiany w budżecie powiatu jeleniogórskiego - Uchwała Nr 68/209/04 z dnia 31.03.2004 (60.00 kB)
2004-06-03 08:50:47 - Zmiany w budżecie powiatu jeleniogórskiego- Uchwała Nr 75/238/04 z dnia 26.05.2004 r. (189.00 kB)
2004-06-03 08:52:59 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/238/04 (61.00 kB)
2004-07-15 10:47:18 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 80/261/04 z dnia 30.06.2004 roku. (87.50 kB)
2004-08-06 09:27:38 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 83/290/04 z dnia 28 lipca 2004 roku. (328.50 kB)
2004-09-02 11:44:59 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 87/206/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. (78.00 kB)
2004-10-04 11:29:11 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 92/317/04 z dnia 30 września 2004 roku. (114.50 kB)
2004-11-02 11:59:00 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 97/322/04 z dnia 27 października 2004 r. (175.00 kB)
2004-11-29 09:28:43 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/325/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych (31.00 kB)
2004-12-02 12:55:01 - Uchwała Nr 104/333/04 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie (241.00 kB)
2005-01-06 14:44:54 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok-Uchwała Nr 108/344/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. (388.50 kB)
2005-01-24 09:04:39 - Układ wykonawczy budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2005 rok-Uchwała Nr 110/351/04 z dnia 19 stycznia 2005 r. (29.00 kB)
2005-01-24 09:09:22 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/351/05 z dnia 19 stycznia 2005 roku (242.50 kB)
2005-01-24 09:12:18 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110//351/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. (525.50 kB)
2005-01-24 09:14:19 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 110/351/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. (44.00 kB)
2005-01-24 09:17:08 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 110/351/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. (130.50 kB)
2005-01-24 09:18:27 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110/351/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. (106.00 kB)
2005-03-01 08:58:13 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/363/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (87.00 kB)
2005-04-07 09:26:38 - Uchwała Nr 121/376/05 z dnia 30 marca 2005 r. Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (82.50 kB)
2005-05-09 09:40:58 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 124/389/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (126.00 kB)
2005-06-27 09:32:41 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/395/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (135.00 kB)
2005-07-08 14:22:47 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/408/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (191.50 kB)
2005-08-03 12:27:22 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 138/423/05 z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (148.00 kB)
2005-10-04 09:55:49 - Uchwała Nr 142/429/05 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.na 2005 r. (32.00 kB)
2005-10-04 10:00:30 - Uchwała Nr 142/430/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (114.00 kB)
2005-10-04 10:04:49 - Uchwała Nr 148/445/05 z dnia 28 września 2005 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (163.50 kB)
2005-11-03 08:43:08 - Uchwała Nr 152/457/05 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (269.00 kB)
2005-11-22 14:20:44 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 155/462/05 z dnia 15 listopada 2005 roku zmieniajaca uchwałę Nr 152/457/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (31.50 kB)
2005-12-01 09:15:52 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2005 roku Nr 157/465/05 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. (250.50 kB)
2005-12-01 09:18:32 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2005 roku Nr 157/467/05 w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych. (31.00 kB)
2006-01-10 12:57:14 - Uchwała Nr 159/475/05 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projetu budżetu na 2006 r. (45.00 kB)
2006-01-10 13:02:12 - Załącznik Nr 1 do autopoprawek na 2006 rok (77.50 kB)
2006-01-10 13:05:23 - Załącznik Nr 2 do autopoprawek na 2006 rok (32.00 kB)
2006-01-10 13:06:28 - Załącznik Nr 3 do autopoprawek na 2006 rok (36.00 kB)
2006-01-10 13:07:29 - Załącznik Nr 4 do autopoprawek na 2006 rok (66.50 kB)
2006-01-20 11:35:25 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/485/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. (355.50 kB)
2006-02-21 09:58:19 - Uchwała Nr 165/497/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 rok. (129.50 kB)
2006-04-11 11:00:00 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 174/511/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok (168.00 kB)
2006-05-08 15:08:17 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 177/517/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (139.00 kB)
2006-06-05 13:18:12 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 180/521/06 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (161.00 kB)
2006-07-04 14:41:37 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 185/544/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (143.00 kB)
2006-08-16 13:33:12 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 189/558/06 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok (97.50 kB)
2006-08-22 18:21:09 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 rok Nr 192/567/06 z dnia 18 sierpnia 2006 roku. (94.00 kB)
2006-09-05 13:58:19 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 193/575/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (88.00 kB)
2006-10-05 09:51:27 - Uchwała Nr 197/582/06 z dnia 28 września 2006 r. Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 r. (180.00 kB)
2006-11-20 10:13:48 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2006 roku Nr 201/595/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2006 rok. (72.50 kB)
2006-12-01 11:57:15 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. (265.50 kB)
2006-12-20 12:23:55 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 grudnia 2006 roku Nr 5/14/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. (284.50 kB)
2007-01-05 09:52:54 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.Nr 7/18/06 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. (328.50 kB)
2007-04-05 12:03:34 - Układ wykonawczy do bużetu powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok (29.50 kB)
2007-04-05 12:04:19 - Załącznik nr 1 do układu wykonawczego na 2007 rok-dochody (70.46 kB)
2007-04-05 12:06:04 - Załącznik nr 2 do układu wykonawczego na 2007 rok-wydatki (119.36 kB)
2007-04-05 12:07:10 - Załącznik Nr 3 do układu wykonawczego na 2007 rok-Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (53.50 kB)
2007-04-05 12:09:48 - Załącznik Nr 4 do układu wykonawczego na 2007 rok-Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (47.50 kB)
2007-04-05 12:10:51 - Załącznik nr 5 do układu wykonawczego na 2007 rok-dochody zadania rzadowe (44.32 kB)
2007-04-05 12:11:36 - Załącznik Nr 5/1 do układu wykonawczego na 2007 rok-wydatki zadania rządowe (49.71 kB)
2007-04-05 12:13:02 - Załącznik nr 6 do układu wykonawczego na 2007 rok (28.00 kB)
2007-04-05 12:20:12 - Uchwała z dnia 30 marca 2007 roku Nr 20/44/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. (42.50 kB)
2007-04-05 12:22:04 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. (201.94 kB)
2007-05-08 09:34:54 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r.Nr 25/58/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (49.50 kB)
2007-05-08 09:36:37 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (36.00 kB)
2007-05-08 09:37:49 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (60.03 kB)
2007-06-01 09:46:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2007 r.Nr 29/68/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (43.00 kB)
2007-06-01 09:47:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/68/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (36.00 kB)
2007-06-01 09:49:23 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 29/68/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (60.03 kB)
2007-08-01 14:13:15 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31lipca 2007 r.Nr 38/87/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (54.00 kB)
2007-08-01 14:15:26 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/87/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (39.92 kB)
2007-08-01 14:17:09 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 38/87/07 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (52.38 kB)
2007-08-01 14:36:49 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 38/87/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok-zadania rządowe (0.00 B)
2007-08-31 08:21:19 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. Nr 41/101/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 r. (60.50 kB)
2007-08-31 08:23:32 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/101/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (36.54 kB)
2007-08-31 09:25:46 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 41/101/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.-wydatki (56.28 kB)
2007-08-31 12:00:16 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 41/101/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.-rządówka (51.31 kB)
2007-09-24 16:47:42 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 r. Nr 45/107/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 r. (60.00 kB)
2007-09-24 16:48:52 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/107/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (38.37 kB)
2007-10-01 11:11:55 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2007 r. Nr 46/111/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. (43.00 kB)
2007-10-01 11:14:06 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/111/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - wydatki. (37.30 kB)
2007-10-01 11:16:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/111/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki. (51.15 kB)
2007-10-31 14:23:26 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 53/122/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2007 r. (43.00 kB)
2007-10-31 14:25:54 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/122/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (43.27 kB)
2007-10-31 14:28:19 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/122/07 z dnia 30 października 2007 roku-wydatki (68.80 kB)
2007-10-31 14:30:32 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/122/07 z dnia 30 października 2007 roku-dochody zadań administracji rządowej (43.27 kB)
2007-10-31 14:32:38 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 53/122/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki z zakresu administracji rządowej c.d. (68.80 kB)
2007-11-30 09:06:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 29 listopada 2007 roku Nr 57/139/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. (60.00 kB)
2007-11-30 09:08:35 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/139/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (39.38 kB)
2007-11-30 09:10:04 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 57/139/07 z dnia 29 listopada 2007 roku-wydatki (82.42 kB)
2007-11-30 09:11:21 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 57/139/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok -wydatki z zakresu administracji rządowej c.d. (40.44 kB)
2007-11-30 09:12:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 57/139/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok-zadania rządowe dochody (47.79 kB)
2008-01-05 12:44:03 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr 61/162/07 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. (54.50 kB)
2008-01-05 12:46:24 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 61/162/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok - dochody. (39.63 kB)
2008-01-05 12:50:18 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 61/162/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok-zadania rządowe dochody (44.43 kB)
2008-01-05 12:54:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 61/162/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok-zadania rządowe wydatki (50.21 kB)
2008-01-07 12:59:24 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 61/162/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku-wydatki (68.80 kB)
2008-02-01 11:43:13 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku Nr 66/186/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (47.50 kB)
2008-02-01 11:44:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/186/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok - dochody. (39.38 kB)
2008-02-01 11:46:03 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/186/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2008 r roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok -wydatki. (79.65 kB)
2008-02-01 11:47:16 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 66/186/08 z dn.31 stycznia 2008 r. -wydatki plan na zadania administracji rządowej (53.53 kB)
2008-03-03 09:59:50 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 lutego 2008 roku Nr 71/197/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok (46.50 kB)
2008-03-03 10:01:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 71/197/08 z dnia 29.02.08 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok-dochody (36.65 kB)
2008-03-03 10:04:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 71/197/08 z dnia 29.02.08 roku w sprawie zmian w budżecie -wydatki (50.73 kB)
2008-03-03 10:06:47 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 71/197/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29.02.2008r roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok-zadania rządowe (46.28 kB)
2008-03-03 10:07:54 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 71/197/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29.02.2008r roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok-zadania rządowe wydatki (52.87 kB)
2008-04-01 10:11:47 - Uchwała Nr 75/204/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok (57.00 kB)
2008-04-01 10:13:16 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/204/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-dochody (46.67 kB)
2008-04-01 10:15:11 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/204/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-wydatki (60.03 kB)
2008-04-01 10:27:49 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/204/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-dochody rządówka (46.67 kB)
2008-04-01 10:29:10 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 75/204/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-wydatki rządówka (54.18 kB)
2008-05-05 14:55:48 - Uchwała Nr 80/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok (52.00 kB)
2008-05-05 14:57:22 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-dochody (39.38 kB)
2008-05-05 14:58:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-wydatki (79.65 kB)
2008-05-05 15:00:29 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 80/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-dochody adm.rządowej (47.79 kB)
2008-05-05 15:02:12 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 80/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-wydatki adm.rządowej (41.81 kB)
2008-05-23 12:58:01 - Uchwała Nr 83/228/08 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (50.00 kB)
2008-05-23 12:59:39 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/228/08 z dnia 21 maja 2008 roku-dochody (41.56 kB)
2008-05-23 13:02:02 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/228/08 z dnia 21 maja 2008 roku-wydayki (68.80 kB)
2008-05-23 13:03:37 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/228/08 z dnia 21 maja 2008 r.-dochody (46.38 kB)
2008-05-23 13:08:00 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/228/08 z dnia 21 maja 2008 r.-wydatki (53.90 kB)
2008-07-31 14:48:55 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 91/254/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 r. (74.00 kB)
2008-07-31 14:51:00 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/254/08 z dn.31.07.08-dochody (39.38 kB)
2008-07-31 14:52:41 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/254/08 z dn.31.07.08-wydatki (79.65 kB)
2008-07-31 14:53:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/254/08 z dn.31.07.08r-dochody administracji rządowej (47.79 kB)
2008-07-31 14:54:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/254/08 z dnia 31 lipca 2008 r.-wydatki administracji rządowej (40.44 kB)
2008-08-28 10:34:13 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/271/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok. (75.00 kB)
2008-08-28 10:36:39 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/271/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku- dochody (40.26 kB)
2008-08-28 10:38:04 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/271/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-wydatki (56.81 kB)
2008-08-28 10:40:46 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/271/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.-dochody administracji rządowej (47.58 kB)
2008-08-28 10:42:09 - Załącznik Nr 3a do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/271/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku - wydatki administracji rządowej (54.19 kB)
2008-10-01 12:09:59 - Uchwała Nr 99/281/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok (72.50 kB)
2008-10-01 12:14:40 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 99/281/08 z dnia 30 września 2008 roku (39.38 kB)
2008-10-01 12:16:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 99/281/08 z dnia 30 września 2008 roku (79.65 kB)
2008-10-01 12:18:08 - Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXII/154/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok-dochody administracji rządowej (47.79 kB)
2008-10-01 12:21:25 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 99/281/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok-wydatki administracji rządowej (40.44 kB)
2008-11-05 14:24:10 - Uchwała Nr 103/292/08 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok (85.00 kB)
2008-11-05 14:26:56 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 103/292/08 z dnia 30 października 2008 roku-dochody (42.85 kB)
2008-11-05 14:55:09 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 103/292/08 z dnia 30 października 2008 roku-wydatki (59.16 kB)
2008-11-05 14:56:33 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 103/292/08 z dnia 30 października 2008 roku-rządówka dochody (47.79 kB)
2008-11-05 14:58:32 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 103/292/08 z dnia 30 października 2008 roku-rządówka wydatki (56.25 kB)
2008-12-02 09:08:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 listopada 2008 roku Nr 108/308/08 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2008 rok (80.00 kB)
2008-12-02 09:09:21 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/308/08 z dnia 26 listopada 2008 roku-dochody powiatu jeleniogórskiego (43.27 kB)
2008-12-02 09:10:23 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/308/08 z dnia 26 listopada 2008 roku-wydatki powiatu jeleniogórskiego (73.71 kB)
2008-12-02 09:12:03 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/308/08 z dnia 26 listopada 2008 roku-dochody rządówka (46.67 kB)
2008-12-02 09:12:53 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/308/08 z dnia 26 listopada 2008 roku-wydatki rządówka (56.52 kB)
2009-01-10 11:47:09 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku (80.00 kB)
2009-01-10 11:48:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku-dochody (39.38 kB)
2009-01-10 11:49:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku-wydatki (79.65 kB)
2009-01-10 11:50:30 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku-dochody rządówka (47.79 kB)
2009-01-10 11:51:50 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/334/08 z dnia 31 grudnia 2008 r-rządówka wydatki (40.44 kB)
2009-02-02 10:21:54 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/353/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (63.00 kB)
2009-02-02 10:23:07 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/353/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku -wydatki (79.65 kB)
2009-02-02 10:27:16 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/353/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku-wydatki rządówka (51.34 kB)
2009-02-27 14:59:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 125/365/09 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (60.50 kB)
2009-02-27 15:00:41 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 125/365/09 z dnia 27 lutego 2009 r. (59.50 kB)
2009-05-04 09:54:41 - Uchwała Nr 130/377/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (65.50 kB)
2009-05-04 09:56:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/377/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-wydatki (47.31 kB)
2009-05-04 09:59:11 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/389/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (68.00 kB)
2009-05-04 10:06:23 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/389/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-dochody (39.38 kB)
2009-05-04 10:08:22 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 134/389/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok-wydatki (48.32 kB)
2009-06-01 11:45:44 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawoe zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (74.50 kB)
2009-06-01 11:47:39 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (74.50 kB)
2009-06-01 11:49:13 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok -dochody (39.38 kB)
2009-06-01 11:50:15 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok -wydatki (79.65 kB)
2009-06-01 11:51:25 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok -dochody administracji rządo (46.67 kB)
2009-06-01 11:52:45 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 139/398/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok -wydatki administracji rządo (54.18 kB)
2009-08-26 13:37:03 - Uchwała Nr 145/410/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (63.50 kB)
2009-08-26 13:39:20 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/410/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (39.63 kB)
2009-08-26 13:43:12 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145/410/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (59.50 kB)
2009-08-26 13:44:47 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145/410/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (46.67 kB)
2009-08-26 13:46:06 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 145/410/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (59.50 kB)
2009-08-26 13:48:51 - Uchwała Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (63.50 kB)
2009-08-26 13:50:58 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (44.45 kB)
2009-08-26 13:52:27 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. (52.68 kB)
2009-08-26 14:02:28 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok (46.33 kB)
2009-08-26 14:03:24 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok (52.68 kB)
2009-08-26 14:05:42 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/429/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok (58.07 kB)
2009-10-05 12:40:02 - Uchwała Nr 159/448/09 z dnia 30 września 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (63.50 kB)
2009-10-05 12:41:58 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/448/09 z dnia 30 września 2009 roku-dochody (39.38 kB)
2009-10-05 12:43:02 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/448/09 z dnia 30 września 2009 roku-wydatki (79.65 kB)
2009-10-05 12:44:19 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/448/09 z dnia 30 września 2009 roku-dochody rządówka (43.25 kB)
2009-10-05 12:45:32 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/448/09 z dnia 30 września 2009 roku-wydatki rządówka (40.44 kB)
2009-11-02 12:14:34 - Uchwała Nr 164/459/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (72.50 kB)
2009-11-02 12:16:07 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 164/459/09 z dnia 30 października 2009 roku-dochody (39.38 kB)
2009-11-02 12:17:33 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 164/459/09 z dnia 30 października 2009 roku-wydatki (68.80 kB)
2009-11-02 12:19:53 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 164/459/09 z dnia 30 października 2009 roku-wydatki administracji rządowej (54.18 kB)
2009-12-04 10:54:14 - Uchwała Nr 169/471/09 z dnia 30 listopada 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok (80.00 kB)
2009-12-04 10:57:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 169/471/09 z dnia 30 listopada 2009 roku-dochody (39.38 kB)
2009-12-04 10:59:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 169/471/09 z dnia 30 listopada 2009 roku-wydatki (79.65 kB)
2009-12-04 11:20:37 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 169/471/09 z dnia 30 listopada 2009 roku -dochody administracji rządowej (38.08 kB)
2009-12-04 11:22:21 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 169/471/09 z dnia 30 listopada 2009 roku -wydatki administracji rządowej (40.44 kB)
2009-12-18 10:13:34 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/479/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok. (36.00 kB)
2009-12-18 10:16:05 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/479/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku-wydatki (79.65 kB)
2009-12-18 10:19:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/479/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku-wydatki administracji rządowej. (54.18 kB)
2010-01-07 14:28:19 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 175/486/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (44.00 kB)
2010-01-07 14:30:33 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/486/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2009 r-dochody. (39.38 kB)
2010-01-07 14:34:26 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 175/486/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2009r.-wydatki (79.65 kB)
2010-01-07 14:35:45 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 175/486/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2009 r - dochody administracji rządowej. (38.08 kB)
2010-01-07 14:37:00 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 175/486/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 2009 r - wydatki administracji rządowej. (41.81 kB)
2010-01-15 15:05:33 - Uchwała Zarządu Powiatu Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok. (32.50 kB)
2010-01-15 15:07:45 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-dochody (70.56 kB)
2010-01-15 15:09:45 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-wydatki (134.10 kB)
2010-01-15 15:10:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-Fundusz Ochrony Środowiska... (54.00 kB)
2010-01-15 15:12:04 - Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-Fundusz Geodezyjny (48.50 kB)
2010-01-15 15:12:53 - Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-dochody administracji rządowej (46.32 kB)
2010-01-15 15:13:42 - Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-wydatki administracji rządowej (52.07 kB)
2010-01-15 15:14:54 - Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 177/492/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2010 rok-porozumienia (31.50 kB)
2010-02-20 16:13:42 - Uchwała Nr 179/497/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (36.00 kB)
2010-02-20 16:15:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 179/497/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (44.96 kB)
2010-02-20 16:16:54 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 179/497/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki rządówka. (42.59 kB)
2010-02-27 14:39:04 - Uchwała Nr 184/515/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (37.00 kB)
2010-02-27 14:42:01 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 184/515/10 z dnia 25 lutego 2010 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (41.78 kB)
2010-02-27 14:42:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 184/515/10 z dnia 25 lutego 2010 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki administracji rządow (36.87 kB)
2010-04-01 15:22:46 - Uchwała Nr 188/531/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (43.50 kB)
2010-04-01 15:24:39 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 188/531/10 z dnia 31 marca 2010 roku-wydatki (99.76 kB)
2010-04-01 15:25:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 188/531/10 z dnia 31 marca 2010 roku (49.50 kB)
2010-04-30 14:28:21 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 192/542/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (47.00 kB)
2010-04-30 14:31:43 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/542/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody (46.44 kB)
2010-04-30 14:33:02 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/542/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (139.21 kB)
2010-04-30 14:36:20 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 192/542/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki administracji rzą (51.16 kB)
2010-06-01 11:09:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (44.50 kB)
2010-06-01 11:13:02 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok . (54.00 kB)
2010-06-01 11:27:43 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku-dochody (46.56 kB)
2010-06-01 11:29:31 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku-wydatki (145.56 kB)
2010-06-01 11:30:50 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku-dochody administracji rządowej (45.10 kB)
2010-06-01 11:32:14 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 197/555/10 z dnia 28 maja 2010 roku -wydatki administracji rządowej (51.73 kB)
2010-07-02 15:29:03 - Uchwała Nr 200/574/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (50.00 kB)
2010-07-02 15:30:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 200/574/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok-wydatki (85.32 kB)
2010-07-02 15:31:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 200/574/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok-wydatki administracji rządowej (52.45 kB)
2010-08-09 09:23:05 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/589/10 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (53.50 kB)
2010-08-09 09:24:57 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/589/10 z dnia 30 lipca 2010 roku-dochody (46.16 kB)
2010-08-09 09:26:22 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/589/10 z dnia 30 lipca 2010 roku-wydatki (115.72 kB)
2010-08-09 09:27:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/589/10 z dnia 30 lipca 2010 roku-dochody rządowe (43.92 kB)
2010-08-09 09:28:24 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 204/589/10 z dnia 30 lipca 2010 roku-wydatki rządowe (52.47 kB)
2010-08-30 13:48:33 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 209/606/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. (51.50 kB)
2010-08-30 13:58:11 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 209/606/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. (47.73 kB)
2010-08-30 13:59:13 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 209/606/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. (105.20 kB)
2010-08-30 14:00:20 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 209/606/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. (53.24 kB)
2010-10-06 10:38:17 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 214/621/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok (53.00 kB)
2010-10-06 10:40:56 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/621/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody (43.23 kB)
2010-10-06 10:42:43 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/621/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (166.05 kB)
2010-10-06 10:44:02 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/621/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody administracji rządowej (43.23 kB)
2010-10-06 10:45:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/621/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki administracji rządowej (52.38 kB)
2010-11-02 12:00:09 - Uchwała Nr 219/638/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 r. (67.50 kB)
2010-11-02 12:02:17 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 219/638/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody (49.59 kB)
2010-11-02 12:04:24 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 219/638/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (333.81 kB)
2010-11-02 12:06:12 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 219/638/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody rządowe (40.95 kB)
2010-11-02 12:08:44 - Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 219/638/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki rządowe (43.50 kB)
2010-11-30 13:45:54 - Uchwała Nr 223/654/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (71.00 kB)
2010-11-30 13:49:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 223/654/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody (53.03 kB)
2010-11-30 13:51:02 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 223/654/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki (508.11 kB)
2010-11-30 13:52:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 223/654/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-dochody rządówka (40.24 kB)
2010-11-30 13:54:01 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 223/654/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok-wydatki rządówka (47.50 kB)
2010-12-10 12:38:39 - Uchwała Nr 1/2/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok (55.00 kB)
2010-12-10 12:41:09 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 grudnia 2010 r -dochody (44.65 kB)
2010-12-10 12:42:39 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 grudnia 2010 r -wydatki (127.57 kB)
2010-12-10 12:43:47 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 grudnia 2010 r -wydatki rządówka (36.83 kB)
2011-01-05 09:40:08 - Uchwała Nr 4/12/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok. (69.50 kB)
2011-01-05 09:41:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/12/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 r -dochody (48.31 kB)
2011-01-05 09:43:20 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/12/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 r -wydatki (374.58 kB)
2011-01-05 09:44:59 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/12/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 r -dochody rządówka (37.85 kB)
2011-01-05 09:46:29 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/12/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 r -wydatki rządówka (48.76 kB)
2011-01-05 09:48:03 - Plan finansowy Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego -po zmianach uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku-dochody. (71.46 kB)
2011-01-05 09:57:27 - Plan finansowy Starostwa Jeleniogórskiego na 2010 roku-dochody. (71.46 kB)
2011-01-05 09:58:40 - Plan finansowy Starostwa Jeleniogórskiego na 2010 -wydatki (82.68 kB)
2011-01-19 09:53:12 - Uchwała Nr 7/21/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do projektu budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2011 (38.50 kB)
2011-01-19 09:56:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok (65.50 kB)
2011-01-19 10:03:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/21/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do projektu budżetu powiatu jeleni (65.50 kB)
2011-01-19 10:25:22 - Część opisowa do budżetu powiatu na 2011 rok-ciąg dalszy Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 7/21/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie autopoprawek Zarząd (457.00 kB)
2011-02-20 13:16:03 - Uchwała Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2011 rok. (32.00 kB)
2011-02-20 13:18:12 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2011 rok-dochody (209.31 kB)
2011-02-20 13:20:22 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2011 rok-wydatki (470.98 kB)
2011-02-20 13:22:19 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2011 rok-dochody i wydatki administracji rzą (17.50 kB)
2011-02-20 13:24:43 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2011 rok-dochody i wydatki porozumienia z jed (26.00 kB)
2011-03-21 13:11:51 - Uchwała Nr 12/45/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. (50.50 kB)
2011-03-21 13:13:54 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/45/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok (42.91 kB)
2011-03-21 13:15:39 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/45/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok (137.51 kB)
2011-03-21 13:17:56 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 12/45/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok (39.04 kB)
2011-04-04 10:34:38 - Uchwała Nr 17/63/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (40.50 kB)
2011-04-04 10:36:32 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/63/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (48.99 kB)
2011-04-04 10:38:08 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17/63/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (37.34 kB)
2011-04-29 10:42:30 - Uchwała Nr 20/71/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (47.50 kB)
2011-04-29 10:44:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 20/71/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (40.43 kB)
2011-04-29 10:48:48 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 20/71/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (53.87 kB)
2011-05-31 12:30:08 - Uchwała Nr 23/83/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (41.50 kB)
2011-05-31 12:32:21 - Uchwała Nr 24/83/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (41.50 kB)
2011-05-31 12:34:14 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 24/83/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (39.97 kB)
2011-05-31 12:35:58 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/83/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (48.40 kB)
2011-05-31 12:38:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 24/83/11 z dnia 30 maja 2011 roku-dochody administracji rządowej (37.17 kB)
2011-05-31 12:46:38 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 24/83/11 z dnia 30 maja 2011 roku-wydatki administracji rządowej (40.61 kB)
2011-06-10 14:06:28 - Uchwała Nr 25/93/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (37.00 kB)
2011-06-10 14:08:14 - Załącznik do uchwały Nr 25/93/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (40.64 kB)
2011-07-05 12:50:35 - Uchwała Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok. (41.00 kB)
2011-07-05 12:52:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok (39.81 kB)
2011-07-05 12:53:44 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok (47.48 kB)
2011-07-05 12:55:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok-dochody administracji rządowej (36.64 kB)
2011-07-05 12:55:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok-dochody administracji rządowej (36.64 kB)
2011-07-05 12:59:43 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/107/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok-wydatki administracji rządowej (35.20 kB)
2011-08-01 14:10:18 - Uchwała Nr 33/132/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok (51.00 kB)
2011-08-01 14:12:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/132/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-dochody (41.92 kB)
2011-08-01 14:14:05 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/132/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-wydatki (54.01 kB)
2011-09-05 11:26:33 - Uchwała Nr 37/149/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (61.00 kB)
2011-09-05 11:28:47 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 37/149/11 z dnia 29.08.11r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (40.71 kB)
2011-09-05 11:30:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 37/149/11 z dnia 29.08.11r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (61.04 kB)
2011-09-05 11:32:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 37/149/11 z dnia 29.08.11r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody administracji rządowej (36.41 kB)
2011-09-05 11:34:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 37/149/11 z dnia 29.08.11r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki administracji rządowej (38.58 kB)
2011-10-18 12:43:36 - Uchwała Nr 42/170/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok (60.50 kB)
2011-10-18 12:45:56 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 42/170/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-dochody (42.75 kB)
2011-10-18 12:47:47 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/170/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-wydatki (53.66 kB)
2011-10-18 12:49:54 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 42/170/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-administracja rządowa (40.63 kB)
2011-10-18 12:53:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 42/170/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-administracja rządowa wy (41.94 kB)
2011-11-17 12:26:26 - Uchwała Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok (58.50 kB)
2011-11-17 12:28:14 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-dochody (42.67 kB)
2011-11-17 12:29:59 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-wydatki (57.16 kB)
2011-11-17 12:31:32 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-dochody rządówka (41.32 kB)
2011-11-17 12:31:32 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jelniogórskiego na 2011 rok-dochody rządówka (41.32 kB)
2011-11-17 12:37:09 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/185/11 z dnia 28 października 2011 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki administracji r (45.08 kB)
2011-12-07 10:00:12 - Uchwała Nr 48/196/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (67.50 kB)
2011-12-07 10:03:36 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/196/11 z dnia 30 listopada 2011 roku-dochody (45.98 kB)
2011-12-07 10:07:17 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/196/11 z dnia 30 listopada 2011 roku-wydatki (79.79 kB)
2011-12-07 10:25:31 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/196/11 z dnia 30 listopada 2011 roku-dochody administracji rządowej (40.17 kB)
2011-12-07 10:28:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/196/11 z dnia 30 listopada 2011 roku-wydatki administracji rządowej (43.49 kB)
2011-12-20 11:58:39 - Uchwała Nr 50/206/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (59.00 kB)
2011-12-20 12:00:57 - Załącznik Nr 1 do uchwały 50/206/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-dochody (42.51 kB)
2011-12-20 12:02:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały 50/206/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (64.97 kB)
2011-12-20 12:04:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały 50/206/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki administracji rządowej (40.99 kB)
2012-01-04 09:00:26 - Uchwała Nr 51/212/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok (53.50 kB)
2012-01-04 09:02:40 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/212/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki (64.54 kB)
2012-01-04 09:04:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51/212/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok-wydatki administracji rządow (64.54 kB)
2012-01-13 11:40:23 - Uchwała Nr 53/225/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok (32.00 kB)
2012-01-13 11:42:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/225/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok-dochody (65.76 kB)
2012-01-13 11:43:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/225/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok-wydatki (119.20 kB)
2012-01-13 11:45:45 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 53/225/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok-dochody administracji rządowej (46.02 kB)
2012-01-13 11:46:59 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 53/225/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok-wydatki administracji rządowej (48.29 kB)
2012-01-13 11:48:00 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 53/225/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2012 rok-porozumienia (36.50 kB)
2012-02-09 09:28:33 - Uchwała Nr 56/237/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok (35.50 kB)
2012-02-09 09:29:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56/237/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok-wydatki (42.47 kB)
2012-02-09 09:30:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 56/237/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok-wydatki administracji rządowej (37.21 kB)
2012-02-15 12:22:27 - Uchwała Nr 58/240/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (37.00 kB)
2012-02-15 12:24:16 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 58/240/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wydatki (41.84 kB)
2012-02-15 12:26:00 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 58/240/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wydatki rządowe (37.75 kB)
2012-03-05 11:46:09 - Uchwała Nr 60/245/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (39.50 kB)
2012-03-05 11:49:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/245/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (40.63 kB)
2012-03-05 11:50:17 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/245/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (47.45 kB)
2012-03-05 11:51:14 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/245/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki rządowe (36.52 kB)
2012-04-20 09:29:55 - Uchwała Nr 64/258/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (44.50 kB)
2012-04-20 09:31:34 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/258/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2012 roku-dochody (39.87 kB)
2012-04-20 09:32:58 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/258/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2012 roku-wydatki (49.50 kB)
2012-04-20 09:34:43 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 64/258/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2012 roku-wydatki administracji rządowej (39.95 kB)
2012-05-07 14:51:20 - Uchwała Nr 68/272/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (38.50 kB)
2012-05-07 14:52:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 68/272/12 z dnia 27 kwietnia 2012r-dochody (42.57 kB)
2012-05-07 14:53:53 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 68/272/12 z dnia 27 kwietnia 2012r-wydatki (44.54 kB)
2012-05-07 14:54:54 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 68/272/12 z dnia 27 kwietnia 2012r-dochody administracji rządowej (42.60 kB)
2012-05-07 14:56:05 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 68/272/12 z dnia 27 kwietnia 2012r-wydatki administracji rządowej (42.41 kB)
2012-05-15 08:51:07 - Uchwała Nr 69/275/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (36.50 kB)
2012-05-15 08:54:25 - Załącznik do uchwały Nr 69/275/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 roku. (41.50 kB)
2012-05-28 13:16:35 - Uchwała Nr 72/287/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (45.50 kB)
2012-05-28 13:19:13 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/287/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok (39.82 kB)
2012-05-28 13:20:17 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/287/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok (54.83 kB)
2012-05-28 13:21:42 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 72/287/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok-dochody administracji rządowej (39.97 kB)
2012-05-28 13:23:07 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 72/287/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok-wydatki administracji rządowej (38.82 kB)
2012-07-02 10:06:00 - Uchwała Nr 76/310/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (53.00 kB)
2012-07-02 10:08:26 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/310/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (41.55 kB)
2012-07-02 10:11:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/310/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (50.97 kB)
2012-07-02 10:13:02 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/310/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody administracji rządowej (37.92 kB)
2012-07-02 10:13:47 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/310/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki administracji rządowej (33.54 kB)
2012-07-18 10:17:20 - Uchwała Nr 78/314/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (43.00 kB)
2012-07-18 10:19:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/314/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (39.76 kB)
2012-07-18 10:21:20 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/314/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (42.33 kB)
2012-08-01 08:26:38 - Uchwała Nr 80/326/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (38.00 kB)
2012-08-01 08:28:34 - Załącznik do uchwały Nr 80/326/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wydatki (45.52 kB)
2012-08-07 14:29:50 - Uchwała Nr 81/331/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok. (37.50 kB)
2012-08-07 14:37:11 - Załącznik do uchwały Nr 81/331/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok -wydatki (44.47 kB)
2012-08-31 10:50:44 - Uchwała Nr 82/335/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (50.00 kB)
2012-08-31 10:54:05 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/335/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku-dochody (40.27 kB)
2012-08-31 10:56:40 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/335/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku-wydatki (54.30 kB)
2012-08-31 10:58:39 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/335/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku-dochody administracji rządowej (39.04 kB)
2012-08-31 10:59:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/335/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku-wydatki administracji rządowej (37.10 kB)
2012-10-23 10:02:21 - Uchwała Nr 86/355/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (52.00 kB)
2012-10-23 10:04:39 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/355/12 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 28 września 2012 roku-dochody (44.59 kB)
2012-10-23 10:06:17 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/355/12 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 28 września 2012 roku-wydatki (51.39 kB)
2012-10-23 10:07:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86/355/12 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 28 września 2012 roku-dochody administracji rządowej (44.53 kB)
2012-10-23 10:09:26 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86/355/12 Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego z dnia 28 września 2012 roku-wydatki administracji rządowej (46.47 kB)
2012-10-23 10:11:18 - Uchwała Nr 88/359/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (67.00 kB)
2012-10-23 10:27:00 - Załącznik do uchwały Nr 88/359/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 października 2012 roku -wydatki (52.13 kB)
2012-11-05 11:16:09 - Uchwała Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (67.00 kB)
2012-11-05 11:16:09 - Uchwała Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (67.00 kB)
2012-11-05 11:20:52 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-dochody (43.85 kB)
2012-11-05 11:26:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-wydatki (72.02 kB)
2012-11-05 11:30:20 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-dochody administracji rządowej (39.94 kB)
2012-11-05 11:30:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-wydatki administracji rządowej (42.54 kB)
2012-11-06 08:05:18 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-dochody (43.85 kB)
2012-11-06 08:08:05 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-wydatki (72.02 kB)
2012-11-06 08:08:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-dochody administracji rządowej (39.94 kB)
2012-11-06 08:09:39 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 90/361/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2012 roku-wydatki administracji rządowej (42.54 kB)
2012-12-04 14:30:03 - Uchwała Nr 93/372/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (67.00 kB)
2012-12-04 14:31:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały 93/372/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (46.62 kB)
2012-12-04 14:33:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały 93/372/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (72.82 kB)
2012-12-04 14:37:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały 93/372/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody administracji rządow (43.91 kB)
2012-12-04 14:38:43 - Załącznik Nr 3 do uchwały 93/372/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki administracji rządow (44.89 kB)
2012-12-28 11:33:18 - Uchwała Nr 95/375/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (52.50 kB)
2012-12-28 11:34:47 - Załącznik Nr 1 do uchwały 95/375/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (43.32 kB)
2012-12-28 11:35:37 - Załącznik Nr 2 do uchwały 95/375/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (60.86 kB)
2013-01-04 12:04:18 - Uchwała Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok (54.50 kB)
2013-01-04 12:05:26 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody (41.98 kB)
2013-01-04 12:06:40 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki (78.65 kB)
2013-01-04 12:07:46 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-dochody administracji rząd (39.52 kB)
2013-01-04 12:08:51 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok-wydatki administracji rząd (42.75 kB)
2013-02-11 09:20:31 - Uchwała Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok. (33.50 kB)
2013-02-11 09:23:31 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok-dochody (69.06 kB)
2013-02-11 09:24:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok-wydatki (118.21 kB)
2013-02-11 09:28:01 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok-dochody administracji rządowej (46.56 kB)
2013-02-11 09:28:49 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok-wydatki administracji rządowej (49.70 kB)
2013-02-11 09:31:45 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 97/390/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planu wykonawczgo budżetu powiatu na 2013 rok-porozumienia (50.50 kB)
2013-02-11 09:56:35 - Uchwała Nr 99/403/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok (37.50 kB)
2013-02-11 09:58:10 - Załącznik do uchwały Nr 99/403/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok-wydatki (45.92 kB)
2013-03-05 09:05:23 - Uchwała Nr 102/408/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (47.00 kB)
2013-03-05 09:07:00 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 102/408/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (42.80 kB)
2013-03-05 09:08:36 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 102/408/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (54.05 kB)
2013-03-05 09:12:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 102/408/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki rządówka (37.71 kB)
2013-04-05 15:14:47 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 106/418/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok (47.00 kB)
2013-04-05 15:19:23 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 106/418/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (40.14 kB)
2013-04-05 15:20:10 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 106/418/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (43.70 kB)
2013-04-05 15:20:58 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 106/418/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody administracji rządo (39.12 kB)
2013-04-05 15:21:47 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 106/418/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rządo (37.54 kB)
2013-05-13 09:31:29 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 110/429/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (49.50 kB)
2013-05-13 09:32:22 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 110/429/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok -wydatki (51.86 kB)
2013-05-13 09:32:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 110/429/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok -wydatki rządowe (38.96 kB)
2013-05-13 09:38:11 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/433/13 z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (39.00 kB)
2013-05-13 09:39:21 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/433/13 z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok -wydatki (42.77 kB)
2013-06-06 12:08:21 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (58.50 kB)
2013-06-06 12:12:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (41.56 kB)
2013-06-06 12:13:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (52.34 kB)
2013-06-06 12:14:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody administracji rządowe (39.95 kB)
2013-06-06 12:15:50 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rządowe (40.24 kB)
2013-06-19 14:16:35 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 115/444/13 z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok (37.50 kB)
2013-06-19 14:18:26 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 115/444/13 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (40.01 kB)
2013-06-27 13:32:55 - Uchwała Nr I/178/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Jeleniogórski pożyczki d? (1.99 MB)
2013-07-02 08:51:22 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (51.50 kB)
2013-07-02 08:52:57 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (42.25 kB)
2013-07-02 08:54:20 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (52.24 kB)
2013-07-02 08:55:37 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody administracji rz (41.26 kB)
2013-07-02 08:57:46 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rz (39.44 kB)
2013-08-05 12:25:17 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 120/462/13 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (44.50 kB)
2013-08-05 12:27:15 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 120/462/13 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (56.78 kB)
2013-08-30 14:43:21 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/469/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (47.00 kB)
2013-08-30 14:45:28 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/469/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (54.06 kB)
2013-08-30 14:46:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/469/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rząd (40.52 kB)
2013-10-01 09:35:11 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (48.50 kB)
2013-10-01 09:36:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku -dochody (39.36 kB)
2013-10-01 09:37:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku -wydatki (51.49 kB)
2013-10-01 09:38:19 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 129/486/13 z dnia 30 września 2013 roku -wydatki administracji rządowej (42.78 kB)
2013-11-06 09:20:05 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 133/494/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (49.50 kB)
2013-11-06 09:21:15 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 133/494/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (42.65 kB)
2013-11-06 09:28:07 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 133/494/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok -wydatki (51.47 kB)
2013-11-06 09:28:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 133/494/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody administracji (42.96 kB)
2013-11-06 09:29:41 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 133/494/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji (42.19 kB)
2013-12-02 10:56:06 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/504/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (57.50 kB)
2013-12-02 10:58:41 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/504/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody (44.46 kB)
2013-12-02 10:59:30 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/504/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki (65.73 kB)
2013-12-02 11:00:29 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/504/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-dochody administracji rzą (44.39 kB)
2013-12-02 11:02:27 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/504/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rzą (47.05 kB)
2013-12-16 14:26:45 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (58.50 kB)
2013-12-16 14:29:07 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-załącznik Nr 1 dochody (45.15 kB)
2013-12-16 14:30:20 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-załącznik Nr 2 -wydatki (72.23 kB)
2013-12-16 14:33:54 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-załącznik Nr 3 -dochody admini (38.74 kB)
2013-12-16 14:35:58 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-wydatki administracji rządo (41.32 kB)
2014-01-09 13:53:06 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/520/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok. (51.50 kB)
2014-01-09 13:54:45 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/520/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-załącznik Nr 1 wydatki (64.59 kB)
2014-01-09 13:55:47 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/520/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok-załącznik Nr 2 wydatki administ (44.25 kB)
2014-03-11 12:10:59 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr149/556/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok (16.91 kB)
2014-03-11 12:14:12 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 149/556/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki (49.31 kB)
2014-03-11 12:16:42 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 149/556/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rzą (44.11 kB)
2014-04-08 12:01:02 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 154/572/14 z z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok (16.04 kB)
2014-04-08 12:02:04 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 154/572/14 z dnia 31 marca 2014 roku. (43.21 kB)
2014-04-30 12:28:42 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (17.22 kB)
2014-04-30 12:30:01 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok -dochody (41.91 kB)
2014-04-30 12:30:43 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok -wydatki. (51.68 kB)
2014-04-30 12:31:28 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok -dochody administracji rz? (49.38 kB)
2014-04-30 12:32:16 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 157/586/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok -wydatki administracji rz? (53.42 kB)
2014-05-21 12:20:21 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (21.22 kB)
2014-05-21 12:22:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody (40.66 kB)
2014-05-21 12:23:43 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki (52.46 kB)
2014-05-21 12:24:53 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody administracji rządow (39.73 kB)
2014-05-21 12:25:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rządow (42.60 kB)
2014-06-30 09:30:56 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 163/615/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 roku. (22.23 kB)
2014-06-30 09:32:02 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 163/615/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody (43.12 kB)
2014-06-30 09:33:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 163/615/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki (52.34 kB)
2014-06-30 09:34:51 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 163/615/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody administracji rządo (49.10 kB)
2014-06-30 09:35:40 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 163/615/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rządo (54.09 kB)
2014-08-04 14:09:37 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 165/635/14 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (15.62 kB)
2014-08-04 14:13:44 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 165/635/14 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki (46.06 kB)
2014-08-04 14:15:06 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 165/635/14 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rządo (54.35 kB)
2014-08-29 08:39:51 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/650/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (21.69 kB)
2014-08-29 08:41:56 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/650/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody. (40.22 kB)
2014-08-29 09:10:14 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/650/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki (49.66 kB)
2014-08-29 09:35:57 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/650/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rząd (52.45 kB)
2014-09-30 14:01:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (21.61 kB)
2014-09-30 14:08:09 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody. (40.04 kB)
2014-09-30 14:09:06 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki. (52.80 kB)
2014-09-30 14:11:10 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-dochody administracji rz? (48.33 kB)
2014-09-30 14:12:22 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rz? (52.42 kB)
2014-10-09 09:41:41 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 172/656/14 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (21.05 kB)
2014-10-09 09:44:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 172/656/14 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 roku-dochody (40.35 kB)
2014-10-09 09:46:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 172/656/14 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 roku-wydatki (41.98 kB)
2014-10-09 09:47:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 172/656/14 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 roku-dochody administracj (50.00 kB)
2014-10-09 09:48:15 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 171/655/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok-wydatki administracji rz? (54.57 kB)
2014-10-31 11:47:43 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (23.57 kB)
2014-10-31 11:48:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku -dochody (43.27 kB)
2014-10-31 11:49:28 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku -wydatki (61.66 kB)
2014-10-31 11:50:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku -dochody administracji rządowej (49.21 kB)
2014-10-31 11:52:22 - Załącznik Nr 3a do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku -wydatki administracji rządowej (55.13 kB)
2014-12-01 09:14:28 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (25.58 kB)
2014-12-01 09:15:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku -dochody (45.24 kB)
2014-12-01 09:17:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku-wydatki. (73.64 kB)
2014-12-01 09:18:38 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku-dochody administracji rządowej. (50.15 kB)
2014-12-01 09:20:07 - Załącznik Nr 3a do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku-wydatki administracji rządowej. (55.51 kB)
2014-12-08 11:54:11 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 180/678/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (23.73 kB)
2014-12-08 11:57:46 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 180/678/14 z dnia 8 grudnia 2014r.-dochody (37.73 kB)
2014-12-08 12:00:45 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 180/678/14 z dnia 8 grudnia 2014r.-wydatki (47.37 kB)
2014-12-22 10:46:37 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (24.25 kB)
2014-12-22 10:49:00 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku -dochody (38.35 kB)
2014-12-22 10:50:00 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku-wydatki (68.89 kB)
2014-12-22 10:51:19 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarzadu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku-wydatki administracji rządowej. (55.91 kB)
2015-01-02 14:49:36 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniegórskiego Nr 2/10/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok. (23.02 kB)
2015-01-02 14:50:38 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 2/10/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku-wydatki (48.55 kB)
2015-01-02 14:51:12 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 2/10/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku-wydatki administracji rządowej. (55.04 kB)
2015-03-02 12:15:47 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 10/23/15 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok (24.25 kB)
2015-03-02 12:18:30 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 10/23/15 z dnia 27 lutego 2015 roku-dochody. (41.70 kB)
2015-03-02 12:21:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 10/23/15 z dnia 27 lutego 2015 roku-wydatki . (52.01 kB)
2015-03-02 12:23:30 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 10/23/15 z dnia 27 lutego 2015 roku-wydatki administracji rządowej. (50.36 kB)
2015-04-02 10:56:16 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 15/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (25.30 kB)
2015-04-02 10:57:24 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 15/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku-dochody (42.14 kB)
2015-04-02 10:58:19 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 15/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku-wydatki (56.49 kB)
2015-04-02 10:59:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 15/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku-wydatki administracji rządowej (50.67 kB)
2015-04-21 08:44:38 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 16/45/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 r. (22.45 kB)
2015-04-21 08:46:13 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 16/45/15 z dnia 13 kwietnia 2015-wydatki (38.81 kB)
2015-05-04 12:08:53 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 18/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (24.01 kB)
2015-05-04 12:21:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 18/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (40.05 kB)
2015-05-04 12:22:03 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 18/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (48.17 kB)
2015-05-04 12:22:39 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 18/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji rządowej (46.79 kB)
2015-05-04 12:23:26 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 18/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rządowej (49.69 kB)
2015-06-01 13:51:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 23/64/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok (26.39 kB)
2015-06-01 13:55:21 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 23/64/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (40.17 kB)
2015-06-01 13:56:14 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 23/64/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (49.85 kB)
2015-06-01 13:58:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 23/64/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji rządowej (46.92 kB)
2015-06-01 13:59:47 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 23/64/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rządowej (49.64 kB)
2015-07-01 10:04:22 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/74/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok (25.92 kB)
2015-07-01 10:09:59 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/74/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku-dochody (37.64 kB)
2015-07-01 10:10:44 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/74/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (46.71 kB)
2015-07-31 11:10:34 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/91/15 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (26.05 kB)
2015-07-31 11:13:25 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/91/15 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (42.92 kB)
2015-07-31 11:16:41 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/91/15 z dnia 30 lipca 2015roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (45.73 kB)
2015-07-31 11:18:21 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/91/15 z dnia 30 lipca 2015roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji rządowej (46.77 kB)
2015-07-31 11:19:25 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/91/15 z dnia 30 lipca 2015roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rządowej (49.66 kB)
2015-08-31 14:05:46 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 34/104/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (26.82 kB)
2015-08-31 14:16:34 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 34/104/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (41.57 kB)
2015-08-31 14:17:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 34/104/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (51.61 kB)
2015-08-31 14:18:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 34/104/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji rządo (48.12 kB)
2015-08-31 14:32:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 34/104/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rządo (52.54 kB)
2015-09-17 09:13:43 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 35/106/15 z dnia 07 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (21.14 kB)
2015-09-17 09:15:31 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 35/106/15 z dnia 07 września 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (40.66 kB)
2015-09-17 09:16:15 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 35/106/15 z dnia 07 września 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (44.91 kB)
2015-09-17 09:17:04 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 35/106/15 z dnia 07 września 2015r w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rządowej (53.43 kB)
2015-10-01 09:14:42 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (25.76 kB)
2015-10-01 09:15:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (40.98 kB)
2015-10-01 09:17:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (48.02 kB)
2015-10-02 11:11:25 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji rzą (48.18 kB)
2015-10-02 11:13:02 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rząd (52.78 kB)
2015-11-04 09:45:10 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/126/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (26.06 kB)
2015-11-04 09:50:36 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/126/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (41.26 kB)
2015-11-04 09:51:41 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/126/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki (53.26 kB)
2015-11-04 09:52:58 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/126/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody administracji r (48.23 kB)
2015-11-04 09:54:13 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/126/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji r (52.54 kB)
2015-11-24 13:11:58 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (28.22 kB)
2015-11-24 13:13:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-dochody (48.37 kB)
2015-11-24 13:15:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 -wydatki (60.63 kB)
2015-11-24 13:30:15 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku-dochody administracji rzą (43.12 kB)
2015-11-24 13:32:30 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 49/138/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok-wydatki administracji rząd (44.28 kB)
2015-12-11 12:42:56 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 51/148/15 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (26.75 kB)
2015-12-11 12:44:48 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 51/148/15 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok -dochody (42.62 kB)
2015-12-11 12:45:33 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 51/148/15 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok -wydatki (50.89 kB)
2015-12-11 12:46:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 51/148/15 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok -wydatki administracji rząd (53.45 kB)
2016-01-07 10:47:33 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/160/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok. (26.30 kB)
2016-01-07 10:50:32 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/160/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku-dochody (40.86 kB)
2016-01-07 12:57:23 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/160/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku-wydatki (68.67 kB)
2016-01-07 12:58:16 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 53/160/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 roku-wydatki administracji rządo (52.52 kB)
2016-02-08 14:16:57 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 60/178/16 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (25.17 kB)
2016-02-08 14:47:22 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 60/178/16 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (46.51 kB)
2016-02-08 14:47:50 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 60/178/16 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządowe (53.22 kB)
2016-03-02 12:58:00 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 65/184/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (26.01 kB)
2016-03-02 13:02:22 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 65/184/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (45.83 kB)
2016-03-02 13:04:00 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 65/184/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (51.17 kB)
2016-03-02 13:06:00 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 65/184/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządowe (54.02 kB)
2016-04-01 12:42:26 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/202/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (25.27 kB)
2016-04-01 12:44:30 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/202/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (44.64 kB)
2016-04-01 12:47:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/202/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (51.52 kB)
2016-04-01 12:49:37 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/202/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji rządowej (50.47 kB)
2016-04-01 12:50:15 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/202/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządowej (53.24 kB)
2016-04-08 14:07:28 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 72/208/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (25.36 kB)
2016-04-08 14:09:32 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 72/208/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogóskiego na 2016 rok-dochody (44.06 kB)
2016-04-08 14:10:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 72/208/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (43.77 kB)
2016-04-08 14:11:24 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 72/208/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji rządow (50.58 kB)
2016-04-08 14:12:11 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 72/208/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządow (53.92 kB)
2016-04-29 14:19:50 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (27.10 kB)
2016-04-29 14:21:17 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (44.52 kB)
2016-05-04 14:06:29 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (58.45 kB)
2016-05-04 14:07:08 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji rządo (50.99 kB)
2016-05-04 14:07:38 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/226/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządo (54.60 kB)
2016-06-02 12:30:40 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/254/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (26.39 kB)
2016-06-02 12:32:59 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/254/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (44.87 kB)
2016-06-02 12:33:42 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/254/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (54.84 kB)
2016-06-02 12:34:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/254/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki na zadania administrac (55.10 kB)
2016-06-29 11:01:03 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/275/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (27.45 kB)
2016-06-29 11:02:34 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/275/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (45.68 kB)
2016-06-29 11:03:21 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/275/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (50.10 kB)
2016-06-29 11:04:05 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/275/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody i wydatki administrac (106.04 kB)
2016-08-02 11:48:03 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 92/291/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (27.47 kB)
2016-08-02 11:49:20 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 92/291/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (46.68 kB)
2016-08-02 11:52:14 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 92/291/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (52.80 kB)
2016-08-02 11:53:08 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 92/291/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji rządowej (51.26 kB)
2016-08-02 11:53:34 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 92/291/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządowej (54.65 kB)
2016-09-01 15:20:43 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok (29.87 kB)
2016-09-01 15:21:20 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (47.82 kB)
2016-09-01 15:21:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (66.52 kB)
2016-09-01 15:24:55 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 97/302/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-zadania administracji rząd (106.56 kB)
2016-10-06 12:08:43 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/307/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (27.71 kB)
2016-10-06 12:10:45 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/307/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (43.69 kB)
2016-10-06 12:11:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/307/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (53.32 kB)
2016-10-06 12:12:23 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/307/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji rz? (51.45 kB)
2016-10-06 12:13:09 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/307/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rz? (54.76 kB)
2016-10-21 13:48:00 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 106/318/16 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (26.55 kB)
2016-10-21 13:49:39 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 106/318/16 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (43.30 kB)
2016-11-04 10:08:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/332/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (28.26 kB)
2016-11-04 10:10:26 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/332/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (45.65 kB)
2016-11-04 10:11:18 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/332/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (51.91 kB)
2016-11-04 10:12:22 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/332/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody administracji (52.68 kB)
2016-11-04 10:12:53 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/332/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji (56.55 kB)
2016-12-07 11:08:12 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 119/346/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (28.95 kB)
2016-12-07 11:10:04 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 119/346/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (50.57 kB)
2016-12-07 11:13:12 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 119/346/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (61.09 kB)
2016-12-07 11:14:44 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 119/346/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody i wydatki administ (109.67 kB)
2016-12-22 11:42:14 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/358/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (27.03 kB)
2016-12-22 11:44:09 - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/358/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok. (60.67 kB)
2017-01-04 09:39:16 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016r. (29.89 kB)
2017-01-04 09:42:04 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-dochody (47.19 kB)
2017-01-04 09:42:58 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki (68.22 kB)
2017-01-04 09:44:02 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/364/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok-wydatki administracji rządowej (59.17 kB)
2017-02-09 13:06:14 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (25.89 kB)
2017-02-09 13:08:48 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-dochody (45.21 kB)
2017-02-09 13:09:38 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-wydatki (50.97 kB)
2017-02-09 13:10:31 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-wydatki administracji rządowej (52.00 kB)
2017-04-05 12:47:31 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017r. (28.60 kB)
2017-04-05 12:48:15 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (48.52 kB)
2017-04-05 12:48:58 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (54.92 kB)
2017-04-05 12:50:06 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody i wydatki administracji rzą (98.45 kB)
2017-04-28 13:30:36 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017r. (27.26 kB)
2017-04-28 13:31:40 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (46.04 kB)
2017-04-28 13:32:41 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (49.22 kB)
2017-04-28 13:34:17 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 145/441/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki administracji rządowej (52.27 kB)
2017-06-01 12:26:02 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 153/469/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (28.06 kB)
2017-06-01 12:27:18 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 153/469/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-dochody (48.05 kB)
2017-06-01 12:30:48 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 153/469/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-wydatki (55.67 kB)
2017-06-01 12:31:36 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 153/469/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-dochody i wydatki administracji rządo (98.71 kB)
2017-07-04 14:45:19 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (28.73 kB)
2017-07-04 14:46:40 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (46.52 kB)
2017-07-04 14:49:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (50.93 kB)
2017-07-04 14:51:08 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 160/480/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody i wydatki administracji r (100.06 kB)
2017-07-17 10:51:29 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (25.86 kB)
2017-07-17 10:52:27 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (43.11 kB)
2017-07-17 10:53:18 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (40.13 kB)
2017-07-17 11:21:18 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 161/488/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody i wydatki administracji rzą (98.42 kB)
2017-07-31 09:59:35 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (27.16 kB)
2017-07-31 10:01:55 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 162/495/17 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (43.59 kB)
2017-07-31 10:03:15 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (50.59 kB)
2017-07-31 10:06:00 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 162/495/17 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody i wydatki administracji rzą (101.12 kB)
2017-09-01 14:15:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/520/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (28.79 kB)
2017-09-01 14:16:57 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/520/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-dochody (43.14 kB)
2017-09-01 14:17:57 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 168/520/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 roku-wydatki (57.31 kB)
2017-10-03 10:30:30 - Uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. (28.94 kB)
2017-10-03 10:34:33 - Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-dochody (45.75 kB)
2017-10-03 10:35:40 - Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-wydatki (51.69 kB)
2017-10-03 10:36:49 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-dochody administracji rządowej (48.32 kB)
2017-10-03 10:37:52 - Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok-wydatki administracji rządowej (52.73 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwałami Zarządu Powiatu
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Pedrycz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Pedrycz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Pedrycz
Data wytworzenia informacji: 2004-04-15 13:51:27
Data udostępnienia informacji: 2004-04-15 13:51:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 12:29:35

Wersja do wydruku...

corner   corner