logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
minus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
   plus na 2 miesiące przed upływem kadencji II kadencji
   minus za 2006 rok
   minus objęcie mandatu radnego III kadencji
   minus za 2007 rok
   minus za 2008 rok
   minus za 2009 r.
   minus na 2 miesiące przed upływem III kadencji
   plus IV Kadencja Rady 2010-2014.
   plus V kadencja Rady 2014-2018
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE > Oświadczenia radnych Rady Powiatu > za 2006 rok

Załączniki do pobrania: 2007-05-22 09:44:47 - Maciej Abramowicz str. 1 (42.58 kB)
2007-05-22 09:46:00 - Maciej Abramowicz str. 2 (38.97 kB)
2007-05-22 09:46:30 - Maciej Abramowicz str. 3 (43.25 kB)
2007-05-22 09:48:51 - Maciej Abramowicz str. 4 (39.62 kB)
2007-05-22 09:49:21 - Maciej Abramowicz str. 5 (20.55 kB)
2007-05-22 09:49:52 - Bogusław Chodak str. 1 (44.31 kB)
2007-05-22 09:50:31 - Bogusław Chodak str. 2 (38.03 kB)
2007-05-22 09:50:58 - Bogusław Chodak str. 3 (40.10 kB)
2007-05-22 09:51:22 - Bogusław Chodak str. 4 (24.77 kB)
2007-05-22 09:52:05 - Bogusław Chodak str. 5 (16.10 kB)
2007-05-22 09:52:40 - Zbigniew Jakiel str. 1 (39.44 kB)
2007-05-22 09:53:57 - Zbigniew Jakiel str. 2 (398.18 kB)
2007-05-22 09:54:23 - Zbigniew Jakiel str. 3 (35.60 kB)
2007-05-22 09:55:37 - Zbigniew Jakiel str. 4 (36.39 kB)
2007-05-22 09:55:53 - Zbigniew Jakiel str. 5 (13.91 kB)
2007-05-22 09:56:21 - Eugeniusz Kleśta str.1 (32.34 kB)
2007-05-22 09:56:50 - Eugeniusz Kleśta str.2 (25.59 kB)
2007-05-22 09:57:22 - Eugeniusz Kleśta str.3 (28.93 kB)
2007-05-22 09:57:51 - Eugeniusz Kleśta str.4 (28.93 kB)
2007-05-22 09:58:12 - Eugeniusz Kleśta str.5 (14.71 kB)
2007-05-22 09:58:41 - Jarosław Kotliński str. 1 (35.29 kB)
2007-05-22 09:59:10 - Jarosław Kotliński str. 2 (32.91 kB)
2007-05-22 10:10:05 - Jarosław Kotliński str. 3 (32.91 kB)
2007-05-22 10:10:45 - Jarosław Kotliński str. 4 (28.62 kB)
2007-05-22 10:11:07 - Jarosław Kotliński str. 5 (19.79 kB)
2007-05-22 10:41:52 - Janina Kowal str.1 (34.38 kB)
2007-05-22 10:42:21 - Janina Kowal str.2 (28.02 kB)
2007-05-22 10:43:07 - Janina Kowal str.3 (28.44 kB)
2007-05-22 10:43:40 - Janina Kowal str.4 (28.27 kB)
2007-05-22 10:44:04 - Janina Kowal str.5 (15.38 kB)
2007-05-22 10:49:02 - Paweł Kwiatkowski str.1 (34.00 kB)
2007-05-22 11:57:10 - Paweł Kwiatkowski str.2 (27.44 kB)
2007-05-22 11:57:32 - Paweł Kwiatkowski str.3 (33.44 kB)
2007-05-22 12:09:07 - Paweł Kwiatkowski str.4 (24.96 kB)
2007-05-22 12:11:04 - Paweł Kwiatkowski str.5 (18.27 kB)
2007-05-22 12:11:41 - Julian Lachowicz str.1 (31.19 kB)
2007-05-22 12:12:33 - Julian Lachowicz str.2 (27.22 kB)
2007-05-22 12:13:55 - Julian Lachowicz str.3 (26.76 kB)
2007-05-22 12:14:29 - Julian Lachowicz str.4 (26.49 kB)
2007-05-22 12:14:51 - Julian Lachowicz str.5 (15.87 kB)
2007-05-22 12:15:53 - Krzysztof Łubiński str.1 (34.65 kB)
2007-05-22 12:17:43 - Krzysztof Łubiński str.2 (30.84 kB)
2007-05-22 12:24:31 - Krzysztof Łubiński str.3 (32.14 kB)
2007-05-22 12:25:41 - Krzysztof Łubiński str.4 (24.89 kB)
2007-05-22 12:26:17 - Krzysztof Łubiński str.5 (15.89 kB)
2007-05-22 12:26:54 - Marek Mikrut str.1 (34.31 kB)
2007-05-22 12:27:46 - Marek Mikrut str.2 (30.46 kB)
2007-05-22 12:28:10 - Marek Mikrut str.3 (30.95 kB)
2007-05-22 12:28:45 - Marek Mikrut str.4 (23.04 kB)
2007-05-22 12:29:23 - Marek Mikrut str.5 (18.91 kB)
2007-05-22 12:32:20 - Ryszard Nowak str.1 (33.58 kB)
2007-05-22 12:34:07 - Ryszard Nowak str.2 (29.55 kB)
2007-05-22 12:37:27 - Ryszard Nowak str.3 (30.11 kB)
2007-05-22 12:38:28 - Ryszard Nowak str.4 (25.41 kB)
2007-05-22 12:38:56 - Ryszard Nowak str.5 (17.83 kB)
2007-05-22 12:40:00 - Jolanta Peciak str.1 (34.33 kB)
2007-05-22 12:40:32 - Jolanta Peciak str.2 (30.57 kB)
2007-05-22 12:41:09 - Jolanta Peciak str.3 (31.05 kB)
2007-05-22 12:41:35 - Jolanta Peciak str.4 (28.04 kB)
2007-05-22 12:42:08 - Jolanta Peciak str.5 (17.18 kB)
2007-05-22 12:42:34 - Grzegorz Rybarczyk str.1 (33.37 kB)
2007-05-22 12:43:04 - Grzegorz Rybarczyk str.2 (31.02 kB)
2007-05-22 12:45:35 - Grzegorz Rybarczyk str.3 (29.52 kB)
2007-05-22 12:46:08 - Grzegorz Rybarczyk str.4 (36.63 kB)
2007-05-22 12:46:37 - Grzegorz Rybarczyk str.5 (19.89 kB)
2007-05-22 12:48:55 - Elżbieta Sadlak str.1 (33.70 kB)
2007-05-22 12:49:31 - Elżbieta Sadlak str.2 (27.70 kB)
2007-05-22 12:49:52 - Elżbieta Sadlak str.3 (31.41 kB)
2007-05-22 12:50:28 - Elżbieta Sadlak str.4 (29.55 kB)
2007-05-22 12:50:56 - Elżbieta Sadlak str.5 (17.11 kB)
2007-05-22 12:51:38 - Leszek Supierz str.1 (33.03 kB)
2007-05-22 12:52:11 - Leszek Supierz str.2 (25.85 kB)
2007-05-22 12:53:22 - Leszek Supierz str.3 + załącznik (343.50 kB)
2007-05-22 12:54:04 - Leszek Supierz str.4 (26.21 kB)
2007-05-22 12:54:49 - Leszek Supierz str.5 (15.93 kB)
2007-05-22 12:55:13 - Marek Śmietana str.1 (39.85 kB)
2007-05-22 12:56:17 - Marek Śmietana str.2 (35.09 kB)
2007-05-22 12:56:49 - Marek Śmietana str.3 (41.45 kB)
2007-05-22 12:57:34 - Marek Śmietana str.4 (41.83 kB)
2007-05-22 12:59:26 - Marek Śmietana str.5 (19.12 kB)
2007-05-22 13:00:43 - Grzegorz Truchanowicz str.1 (33.48 kB)
2007-05-22 13:01:21 - Grzegorz Truchanowicz str.2 (29.56 kB)
2007-05-22 13:01:51 - Grzegorz Truchanowicz str.3 (30.95 kB)
2007-05-22 13:02:24 - Grzegorz Truchanowicz str.4 (31.23 kB)
2007-05-22 13:03:05 - Grzegorz Truchanowicz str.5 (20.43 kB)
2007-05-22 13:03:42 - Jacek Włodyga str.1 (34.94 kB)
2007-05-22 13:04:18 - Jacek Włodyga str.2 (27.34 kB)
2007-05-22 13:04:53 - Jacek Włodyga str.3 (34.27 kB)
2007-05-22 13:05:18 - Jacek Włodyga str.4 (26.28 kB)
2007-05-22 13:05:42 - Jacek Włodyga str.5 (8.21 kB)
2007-05-22 13:06:11 - Anna Zębik str.1 (30.32 kB)
2007-05-22 13:06:35 - Anna Zębik str.2 (31.53 kB)
2007-05-22 13:06:58 - Anna Zębik str.3 (24.79 kB)
2007-05-22 13:07:22 - Anna Zębik str.4 (12.99 kB)
2007-05-22 13:07:50 - Anna Zębik str.5 (7.59 kB)
2007-06-06 10:30:29 - Jarosław Kotliński str. 1 korekta (45.91 kB)
2007-06-06 10:31:14 - Jarosław Kotliński str. 2 korekta (39.26 kB)
2007-06-06 10:31:41 - Jarosław Kotliński str. 3 korekta (36.86 kB)
2007-06-06 10:32:09 - Jarosław Kotliński str. 4 korekta (39.36 kB)
2007-06-06 10:32:40 - Jarosław Kotliński str. 5 korekta (15.56 kB)
2008-01-21 14:08:15 - M. Abramowicz - korekta oświadczenia majątkowego (240.93 kB)
2008-01-21 14:09:01 - J. Kowal - korekta do oświadczenia majątkowego (349.80 kB)
2008-01-21 14:09:51 - M. Mikrut - korekta do oświadczenia majątkowego (220.93 kB)
2008-01-21 14:10:41 - R. Nowak - korekta do oświadczenia majątkowego (241.25 kB)
2008-01-21 14:11:27 - J. Peciak - korekta do oświadczenia majątkowego (1) (272.61 kB)
2008-01-21 14:12:16 - J. Peciak - korekta do oświadczenia majątkowego (2) (249.71 kB)
2008-01-21 14:16:56 - J. Peciak - korekta do oświadczenia majątkowego (3) (235.09 kB)
2008-01-21 14:17:45 - E. Sadlak - korekta do oświadczenia majątkowego (1) (276.32 kB)
2008-01-21 14:18:39 - E. Sadlak - korekta do oświadczenia majątkowego (2) (273.69 kB)
2008-01-21 14:19:17 - L. Supierz - korekta do oświadczenia majątkowego str.1 (363.69 kB)
2008-01-21 14:19:50 - L. Supierz - korekta do oświadczenia majątkowego str.2 (261.15 kB)
2008-01-21 14:20:37 - A. Zębik - korekta do oświadczenia majątkowego (1) (209.70 kB)
2008-01-21 14:21:21 - A. Zębik - korekta do oświadczenia majątkowego (2) (223.93 kB)

Ilość odwiedzin: 5509
Osoba, która wytworzyła informację: osoba składająca oświadczenie
Osoba, która odpowiada za treść: osoba składająca oświadczenie
Osoba, która wprowadzała dane: Dagmara Mazur
Data wytworzenia informacji: 2007-05-22 09:42:43
Data udostępnienia informacji: 2007-05-22 09:42:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 14:38:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner